• Home
 • Features
 • Visiting members of the Slovak Plastics Cluster on the Montan University Leoben Austria

Visiting members of the Slovak Plastics Cluster on the Montan University Leoben Austria

Visiting members of the Slovak Plastics Cluster on the Montan University Leoben Austria

On 11 October 2012 was a visit of representatives Slovak Plastics Cluster at the University of Leoben, Austria.

Zúčastnili sa jej zástupcovia SPK: výkonný riaditeľ Ing. Peter Šišovský MBA, členka prezídia PhDr. Katarína Ikrényiová a projektový manažér Ing. Radovan Grollmus.

Zo strany Montan Univerzity Leoben sa rokovania zúčastnili: Univ.-Prof. Dr. Clemens Holzer riaditeľ Ústavu polymérov a Dr. Christian Kukla s Auseninstitutu Univerzity v Leobene.

Cieľom návštevy bolo dohodnúť sa na partnerskej spolupráci pre  pripravovaný projekt „Know How Flow“.

Výstupom projektu Know How Flow je zadefinovanie, porovnanie a prenos vzdelávacích štandardov neformálneho vzdelávania z krajín, kde má priemysel spracovania plastov dlhoročnú tradíciu. Vytypovanými krajinami sú Nemecky hovoriace krajiny (Rakúsko), Veľká Británia a Švajčiarsko.

Cieľovou skupinou pre prenos vzdelávacích štandardov sú dve profesijné skupiny. Prvá profesijná skupina: operátor, nastavovač, technológ  v plastikárskom priemysle. Druhú profesijnú skupinu predstavujú: lektori, učitelia a technickí tréneri v oblasti plastikárskeho priemyslu.

SPK 
  

Zástupcovia Montan Univerzity Leoben sa podrobne oboznámili s projektom a prejavili veľký záujem o zapojenie sa do prípravných prác na ňom ako projektový partner. Prispeli návrhmi k lepšiemu dosiahnutiu cieľa projektu ( oslovenie pre spoluprácu ako hodnotiteľa resp. partnera spolupracujúcu inštitúciu zo Švajčiarska, s ktorou majú zástupcovia Montan Univerzity Leoben dlhotrvajúcu nadštandardnú spoluprácu).

Projekt bude podávať Slovenský plastikársky klaster v januári 2013 v Slovenskej republike, v rámci projektov financovaných prostredníctvom LLP podprogramu Leonardo da Vinci, Transfer inovácií.

 • autor:
 • archív SPK
 • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

  SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

  Interest association of independent legal entities and associated institutions in the field of plastics, consulting for chemical and rubber production, training, courses in plastics production.



You might also be interested


 • Car production in the Czech Republic grew in the first half of 2023

  Car production in the Czech Republic grew in the first half of 2023

  In the first half of 2023, a total of 738,454 passenger vehicles were produced in the Czech Republic, i.e. 21.7% more than in the same period of the previous year. A fourteen percent increase was also recorded in the month of June itself, in which a total of 142,874 passenger vehicles rolled off...

 • SPK members approved a new strategy until 2027

  SPK members approved a new strategy until 2027

  On June 22, 2023, more than 45 participants from 37 organizations took part in the SPK General Assembly session and the seminar "When plastic waste is not waste" at the Mikádo Hotel in Nitra. 23 member companies took part in the session of the SPK general assembly with the possibility of proper...

 • The trend of vehicle production growth continues

  The trend of vehicle production growth continues

  In the Czech Republic, 595,580 passenger vehicles were produced in the first five months. This is almost a quarter more than in the same period last year. The growth tendency was also confirmed by the month of May itself, when production increased by 9%. This trend is also reflected in the segment...


 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary