• Home
  • Features
  • The innovative collaborative robot Melfa Assista is coming to the market

The innovative collaborative robot Melfa Assista is coming to the market

The innovative collaborative robot Melfa Assista is coming to the market

A novelty of Mitsubishi Electric is the collaborative robot MELFA ASSISTA, which is the first cobot from the company's workshop. The robot codenamed RV-5AS-D delivers extreme accuracy up to ± 0.03 mm, as is customary with Mitsubishi Electric robots. Thanks to a reach of 900 mm, it is also one of the best in its class of collaborative robots with a load capacity of 5 kg.

Ako jediný kolaboratívny robot na trhu spĺňa požiadavky všetkých noriem pre kolaboratívnu robotiku.

Jednoduchšie programovanie

Cobot je používateľsky prívetivý vďaka extrémne jednoduchému programovaniu pohybov robota prostredníctvom blokových diagramov (drag & drop funkcionalita) a 3D simuláciou operácií priamo v prostredí programu RT Visual Toolbox. Drag & drop funkcionalitou operátor vytvorí z blokových diagramov sekvenciu akcií, ktoré robot vykonáva. V blokoch sú zahrnuté i ostatné zariadenia vrátane vision systémov (kamery) a gripperov.

Pre učenie cobota je možné využiť i kontrolný panel umiestnený priamo na robotickom ramene. Ovládanie je intuitívne tak, aby to zvládol i operátor, ktorý nie je expertom na robotiku alebo programátor.

 Programovanie robota Melfa Assista  
  

Rýchle nastavenie

Kolaboratívny robot Melfa Assista ponúka okrem uvedených spôsobov programovania / učenia i direct control mód pre rýchle nastavenie (podobný teaching módu), v ktorom operátor manuálnym poziciovaním robota učí nové pozície. Tie môžu byť uložené do sekvencie pohybov a využité pre činnosť robota miesto programovania.

Vysoká bezpečnosť

Okrem vyspelých technológií je dôležitá najmä bezpečnosť. Spĺňa medzinárodné bezpečnostné a robotické štandardy ISO 10218-1 a ISO/TS15066.

Pre indikáciu aktuálneho stavu využíva kolaboratívny robot 6 farebný LED kruh umiestnený v prednej časti ramena. Každá farba signalizuje iný stav (vykonávanie zvolenej operácie, alarm, chyby, a iné). Cobot je zároveň vybavený snímačmi, ktoré v prípade možnej kolízie s operátorom alebo iným strojom robot zastavia. Pre opätovné zastavenie a spustenie robota sa využívajú klávesy umiestnené v prednej časti robotického ramena, využívané taktiež na učenie nových úloh.

Vďaka prehľadnej signalizácii stavov priamo na ramene cobota nie je potrebné využívanie ďalších monitorovacích zariadení, čím šetríte náklady na prevádzkovanie.

Predstavenie cobota Melfa Assista vo videu

  • autor:
  • SIMAP GROUP, a.s.
  • SIMAP GROUP, a.s.

    SIMAP GROUP, a.s.

    Mitsubishi Electric for robotic systems, laser marking, industrial marking, machine automation, SCADA, PLC.You might also be interested