• Home
 • Features
 • The automotive industry in the Czech Republic 2014: The record financial results and the contribution of the Czech economy

The automotive industry in the Czech Republic 2014: The record financial results and the contribution of the Czech economy

The automotive industry in the Czech Republic 2014: The record financial results and the contribution of the Czech economy

Automotive Industry Association (AIA) has published the summary results of the Czech automotive industry in 2014, which in 2014 continued to record robust growth rates.

Historicky rekordních hodnot dosáhly kromě výroby vozidel i souhrnné finanční výsledky.

„Rok 2014 byl pro český automobilový průmysl v mnoha ohledech rokem rekordů. Historicky nejvyšší výroba vozidel v ČR se odrazila ve vynikajících finančních výsledcích našich výrobců vozidel i dodavatelů. Poprvé jsme v tržbách z průmyslové činnosti překonali hranici 850 miliard korun a v exportu 700 miliard korun. Automobilový průmysl tak významně přispěl k růstu české ekonomiky“, uvedl prezident AutoSAP Martin Jahn.

V roce 2014 tržby firem AutoSAP vzrostly oproti roku 2013 o 14,9% na rekordních 852,6 miliardy Kč (v roce 2013 to bylo 741,9 miliard Kč). Tržby z průmyslové produkce za celou ČR přitom zaznamenaly meziroční růst „jen“ o 8,5%. Proto se podíl firem AutoSAP na tržbách z průmyslové produkce České republiky zvýšil na 21,3% (oproti 20,1% za rok 2013). O rostoucí efektivitě automobilového průmyslu svědčí mimo jiné dynamika tvorby přidané hodnoty, která meziročně vzrostla o 18,7%, zatímco tržby o již zmíněných 14,9%.
 

autoSAP 
  

Firmy AutoSAP v loňském roce vyvezly 85,3% své produkce (v roce 2013 to bylo 84,9%). Oproti roku 2013 došlo ke zvýšení exportu firem AutoSAP o 15,5% na historické maximum 727,7 miliard Kč (rok 2013 = 630,0 miliard Kč).  Vývoz tedy rostl ještě vyšším tempem než tržby. Podíl AutoSAP na celkovém exportu ČR dosáhl hodnoty 20,1% (rok 2013 = 19,8%). Dominovaly evropské trhy - 83% exportu autoprůmyslu směřoval do zemí EU + EFTA. 

Tradičně vysoký byl příspěvek automobilového průmyslu zahraničně obchodní bilanci České republiky. Ta za celou ČR v roce 2014 dosáhla kladného salda ve výši 441,9 miliardy Kč, k němuž automobilový průmysl, reprezentovaný firmami Auto SAP, přispěl částkou 463,4 miliardy Kč (vývoz 727,7 miliardy Kč - veškeré dovozy do firem AutoSAP 264,3 miliardy Kč).

„Česká republika v roce 2014 potvrdila, že je světovou velmocí ve výrobě osobních automobilů a autobusů. Loňská rekordní produkce 1,245 miliónu osobních vozů nás řadí celkově na 13. místo ve světě a na 2. místo v počtu vyrobených automobilů na počet obyvatel“, upozorňuje prezident AutoSAP Martin Jahn a pokračuje: “Ve výrobě autobusů jsme v přepočtu na počet obyvatel dokonce světovou jedničkou“.   Tržby dodavatelů v roce 2014 vzrostly o 8,4% na 372,4 miliard Kč a export o 9,0% na 290,9 miliard Kč. Podíl dodavatelů na celkových tržbách firem AutoSAP v roce 2014 tak činil 43,7%, podíl na exportu 40,0% a na počtu zaměstnanců byl 69,6%.

„Při každé příležitosti zdůrazňuji, že český automobilový průmysl zdaleka nejsou jen výrobci automobilů. Dodavatelský sektor je stejně důležitý a jeho výsledky jsou vynikající. Například mezi deseti největšími exportéry AutoSAP je šest dodavatelů“, připomíná ředitel sekretariátu AutoSAP Antonín Šípek.

Počet zaměstnanců ve firmách AutoSAP meziročně vzrostl o 3,3% na 112 877 osob a průměrná měsíční mzda v automobilovém průmyslu za rok 2014 vzrostla o 1,6% na 31 867 Kč. Tato hodnota je o 24,1% nad průměrnou mzdou v ČR. I v dělnických profesích byla průměrná mzda v automobilovém průmyslu na celostátním průměrem.

„Nárůst počtu zaměstnanců i jejich mezd ve firmách AutoSAP je další pozitivní zprávou. Potvrzuje to důležitou roli autoprůmyslu jako stabilního a seriózního zaměstnavatele“, uvádí Martin Jahn k oblasti lidských zdrojů. 

I když růst mezd ve firmách AutoSAP (+ 1,6 %) byl v roce 2014 nižší než růst průměrné mzdy v ČR (+ 2,42%), došlo ve firmách k relativně vysokému zvýšení celkových mzdových nákladů a to o 4,9%, u dělnických kategorií to bylo dokonce o 5,5%. Toto zvýšení je dáno zvýšením počtu zaměstnanců. 
 

autoSAP 
  

Jednou z klíčových aktivit AutoSAP je dlouhodobá podpora technického vzdělání na všech úrovních. Bohdan Wojnar, viceprezident AutoSAP řekl: „V současnosti probíhá čtvrtá průmyslová revoluce charakterizovaná stále se zrychlující digitalizací a internetem věcí. Nesmí nám ujet vlak. Proto AutoSAP a jeho členové podporují projekty technického vzdělávání od vysokoškoláků až po děti nejútlejšího věku. Vypadá to na první pohled úsměvně, ale právě u dětí se vytváří pozitivní vztah k technice.“

Druhým pilířem budoucí konkurenceschopnosti českého automobilového průmyslu je výzkum, vývoj a inovace. Roste počet výzkumně vývojových center i počet pracovníků v této oblasti. K tomuto tématu viceprezident AutoSAP Pavel Juříček v rámci své prezentace na téma hospodářské politiky a zaměstnavatelských vztahů uvádí: „Máme zcela konkrétní výsledky projektů AutoSAP. Dokázali bychom mnohem více, nebýt některých problémů. Je to například nejednotné posuzování uznatelnosti nákladů na výzkum a vývoj místně příslušnými finančními úřady.“

Závěrem prezident AutoSAP Martin Jahn konstatoval: „Firmy AutoSAP představují zhruba 85% produkce a exportu českého autoprůmyslu. Po započtení údajů dalších firem, dosud nezapojených do sdružení, se tržby z průmyslové produkce celého oboru „automotive ČR“ za rok 2014 přiblížily již k 1 bilionu Kč a export dosáhl hodnoty 845 miliard Kč. Tyto hodnoty vytvořilo cca 155 500 zaměstnanců, což je zhruba 3,1% všech osob zaměstnaných v České republice. To svědčí o vysoké produktivitě a efektivitě českého automobilového průmyslu“.

Do Sdružení automobilového průmyslu je nyní zapojeno 148 subjektů (výrobců vozidel, jejich skupin, dílů a příslušenství a dalších firem, majících přímou vazbu na autoprůmysl České republiky). AutoSAP je aktivním členem Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a dalších organizací.

V zahraničí prosazuje zájmy svých členů v mezinárodních organizacích ACEA, ACEM a ODETTE. Členské firmy AutoSAP vytvářejí přes 21% průmyslové výroby a exportu ČR a v současné době přímo zaměstnávají více než 114 000 osob.


AutoSAP v číslech – souhrnné výsledky

AutoSAP v číslech – souhrnné výsledky 
  

Shrnutí za celý obor „automotive ČR“
 

Shrnutí za celý obor „automotive ČR“ 
  

 

Pro případné další informace kontaktujte:

Sdružení automobilového průmyslu
Opletalova 55
110 00 Praha 1
Ing. Antonín Šípek
tel. 221 602 982
e-mail: sapsip@autosap.cz

 • autor:
 • Sdružení automobilového průmyslu


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary