• Home
  • Workshops
  • Territorial peculiarities, commercial mentality foreign markets and partner

Territorial peculiarities, commercial mentality foreign markets and partner

  • 04.03.2015 - 04.03.2015 | Trenčín | Slovensko
The seminar is intended for professional clients who carries out foreign trade operations and conduct negotiations with foreign business partners.

Cieľ seminára: na základe dlhodobej komerčnej praxe priblížiť význam  analýzy  zahraničných trhov a možností pôsobenia na nich. V rámci diskusie výmena praktických skúseností s účastníkmi seminára.

Termín konania: 4. marca 2015  od 9.00 hod.  do 13.00 hod.

Miesto konania: Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 2, Trenčín, 7. poschodie,  zasadacia miestnosť

Obsah seminára?

1)  Analýza zahraničného trhu  -  štruktúra základných kritérií

     a) trh kupujúceho, resp. predávajúceho  -  ponuka/dopyt

     b) obchodno-politické aspekty a ich vplyv na trh

     c) mentalita trhu a partnera  -  priority

     d) komerčná oblasť  -  pozícia partnera, konkurencia, platobné riziká

     e) technická oblasť  -  komoditné znalosti, referencie kvality, aplikačný servis, certifikácia

     f)  pracovné podmienky  -  klíma, doprava, osobná a zdravotná bezpečnosť

 

2)  Obchodné rokovania v zahraničí

     a) organizačno-technická a odborná príprava

     b) komerčná diplomacia a osobná argumentácia

     c) časový manažment rokovania  -  ciele negociácie

     d) vecný a spoločenský profil komerčnej komunikácie

 

3)  Dlhodobé vytváranie partnerskej pozície  -  súčasť celkového imidžu firmy a osobnosti

     a) budovanie korektných a stabilných obchodných vzťahov

     b) preverenie našej komerčnej pozície u zahraničného partnera

     c) reálna a objektívna analýza pozitív a negatív spolupráce so zahraničnými partnermi

 

4)  Praktické skúsenosti z rokovaní s obchodnými partnermi v Európe, Afrike, Ázii a v Amerike.       

     Účastníci seminára obdržia sprievodné pracovné a študijné materiály.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary