• Home
  • News
  • SolidVision preparing a seminar for Formart

SolidVision preparing a seminar for Formart

  • 07.08.2012

The company plans to SolidVision free seminar structure forms easily and quickly on the issue of a complete and integrated solution structure forms in the SolidWorks environment.

Seminář se bude konat v úterý 21. srpna 2012 od 9 do 14 hodin v prostorách společnosti na ulici Josefy Faimonové 11a v Brně-Líšni. Na semináři budete mít možnost se seznámit s aplikacemi či moduly IMOLD V11, IMOLD EDM V11 a SolidWorks Plastics. Jedinou podmínkou účasti na semináři je registrace.

 


IMOLD V11 - je aplikace určená pro podporu a komplexní navrhování forem v prostředí SolidWorks. IMOLD je plně integrovaný do SolidWorks, pracuje na stejném modelu a svými nástroji rozšiřuje možnosti těch stávajících v SolidWorks - jedná se zejména o vytváření dělících ploch, vícenásobných dutin, vtoků, vyhazovačů, jader, chlazení, rámů forem a dalších.

IMOLD EDM V11 - Konstrukce elektrod je automatizovaný modul pro konstrukci a správu elektrod a jejich držáků, který pomáhá při výrobě detailů a těžce obrobitelných prvků na formách a lisovacích nástrojích.

SolidWorks Plastics - je modul určený pro analýzu vstřikování plastů. Je plně integrován do CAD systému SolidWorks a je určen pro návrháře plastových dílů a konstruktéry forem. S jeho pomocí je možné, již během návrhu výlisku, před vlastní konstrukcí a výrobou formy, odhalit problematická místa při plnění a rychle najít optimální tvar dílu. Dále je možné analyzovat správné umístění vtoku, rovnoměrnost chladnutí výlisku a další podmínky vstřikovacího procesu, a tím eliminovat více náklady spojené s přepracováním formy.

  • autor:
  • SolidVision. s.r.o.,
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary