• Home
  • Features
  • Solar pool heating cells AKYSUN from TITAN Tatraplast

Solar pool heating cells AKYSUN from TITAN Tatraplast

Solar pool heating cells AKYSUN from TITAN Tatraplast

Easy and inexpensive hot water in your pool. Solar cells AKYSUN easily and without additional investments provide hot water long after the season.

Konštrukciu solárneho článku AKYSUN tvorí doska, ktorá je extrúzne zvarená so zbernou rúrkou pre ľahké prepojenie do systému ohrevu bazénovej vody. Dutinkami dosky prúdi voda z bazéna, ktorú vháňa do systému obehové čerpadlo bazénovej filtrácie. Chladná voda sa pôsobením slnečného žiarenia ohrieva. Využitím bezplatnej energie slnka je možné efektívne, hospodárne a lacno ohrievať vodu vo Vašom bazéne a tým predĺžiť kúpaciu sezónu a zvýšiť kúpací komfort. Použitie solárnych článkov AKYSUN zvýši teplotu vody vo Vašom bazéne až o 6 stupňov počas sezóny.


Princíp a funkcia solárneho článku Akysun

Výpočet odporúčanej plochy a počtu solárnych článkov na Váš bazén   V tabuľke vychádzame zo štandartnej hĺbky domáceho bazéna 1,2m. V prípade, že je Váš bazén hlbší, vychádzajte pri určení plochy článkov z celkového objemu vody.
 

AKYSUN princíp a funkcia 
   Princíp a funkcia 


Umiestnenie článkov:

1. Orientácia – optimálne nasmerovanie je smerom na juh. Mierne vychýlenie je výhodnejšie smerom na západ ako na východ.

2. Sklon – optimálny sklon, pri ktorom články dosahujú maximálny výkon, je okolo 45°. Minimálny sklon 10°.

3. Umiestnenie – je dôležité vyhnúť sa tieňom a miestam s premenlivým slnečným svitom, napr. okolie domov, stromov. V prípade paralelnej inštalácie článkov môže tieniť jeden článok druhému.

4. Osadenie článkov – pri výbere miesta je potrebné zohľadniť nebezpečenstvo poškodenia článkov vetrom. Montáž sa prevádza pomocou nylónových kurtov na strešnú krytinu, rámových držiakov, pilotov z betónu či bednenia z dreva, umožňujúce umiestnenie na vyvýšené miesto. Možné je aj položenie na zem bez podpory.  
 

AKYSUN 
  

Príklad:

Bazén o rozmere 3 x 6 x 2 m =18m2 (plocha vody bazéna):
doporučená plocha 9m2 (polovica z plochy vody) keby bola plocha vody bazéna 30m2 tak doporučená plocha 15m2
Použijeme 3 články o rozmere 1.200 x 3.000m  
Plocha 1 článku = 3,6m2 x 3 ks = 10,8m2 (doporučená plocha bola 9m2)


Dôležité rady pri inštalácii:

1. čerpadlo filtrácie musí byť nastavené na denný režim, pretože v noci fungujú články opačne. Dochádza k ochladzovaniu ohriatej vody

2. potrubný rozvod môže byť z PP, PE alebo PVC materiálu

3. odporúčaný prietok je 100 – 250 l/hod/m2 článku

4. dimenzia potrubia : prívod aj odtok 40 mm

5. pre dimenzáciu čerpadla sú určujúce výška umiestnenia článkov a tlakové straty v systéme (potrubný rozvod, filter a škrtiaci alebo trojcestný ventil)

Viac info na www.titan-tatraplast.sk

  • autor:
  • TITAN - Tatraplast s. r. o.


You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary