SHIMADZU presents a new plastic analysis system

SHIMADZU presents a new plastic analysis system

Shimadzu Scientific Instruments has introduced a new solution for plastics analysis. The FTIR Fourier Transform Infrared Spectrophotometer achieves highly accurate qualitative analysis in the determination of foreign substances, contaminants and microplastics.

Celý systém analýzy plastov obsahuje Shimadzu infračervený spektrofotometer IRSpirit™, príslušenstvo QATR-S a balíček metód pre analýzu plastov. Metódy pre analýzu plastov obsahujú spektrálne knižnice FTIR pre plasty degradované UV žiarením alebo teplom. Tieto knižnice pomáhajú užívateľovi presne analyzovať neznáme vzorky, ktoré je ťažko identifikovať pomocou štandardných knižníc.

Knižnica plastov degradujúcich pri UV žiarení obsahuje viac ako 200 UV degradačných spektier pre 14 typov plastov, a to ako neožiarených, alebo vystavených UV žiareniu po dobu 1 až 55 hodín. Ožiarenie UV svetlom po dobu 550 hodín v urýchlenom teste stárnutia zodpovedá vystaveniu UV žiarenia po dobu 10 rokov. Knižnica plastov degradovaných teplom obsahuje viac ako 100 spektier pre degradáciu 13 typov plastov zahrievaných medzi 200°C a 400°C.

Merací systém taktiež obsahuje parametre merania plastov o IR Pilot™, čo je špeciálny program pre prístroj IRSpirit, ktorý zjednodušuje spektrálne meranie a vytváranie reportov, umožňuje analytikom ľahko vykonávať analýzy od merania vzoriek až po vyhodnotenie zaslaných dát. Vďaka tomu môžu i užívatelia, ktorí nemajú skúsenosti s FTIR začať ľahko vykonávať analýzy.

Analyzátor plastov FTIR od Shimadzu

Balíček metód pre analýzu plastov obsahuje spektrálnu knižnicu FTIR pre plasty degradované pri UV žiarení a teplom. Využitie vyhľadávania v tejto knižnici demoštruje jej efektivitu pri analýze neznámych vzoriek, ktoré sa dajú ťažko analyzovať pomocou štandardných knižníc. Príklady obsahujú plasty degradujúce pod UV žiarením, ako aj kontaminanty a poškodené predmety degradované pôsobením tepla.

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka 
  

Čo je potrebné pre analýzu plastov ? 

Pri analýze plastov sa využívajú knižnice, vďaka ktorým sa stanovia materiálové vlastnosti. Avšak infračervené spektrá plastov, ktoré sa zmenili (zostárli) pôsobením tepla alebo UV žiarenia sa líšia od štandardných spektier a ich analýza môže byť náročná. Z toho dôvodu obsahuje nový analyzátor plastov od Shimadzu knižnicu spektier degradovaných plastov, vďaka čomu je možné urobiť veľmi presnú analýzu odrážajúcu stav stárnutia.

Balíček metód pre analýzu plastov 

Knižnica plastov zostarnutých pôsobením UV žiarenia 

Táto knižnica obsahuje viac ako 300 spektier 14 plastov degradovaných UV žiarením. Táto vlastná knižnica Shimadzu obsahuje IR spektrá plastov degradovaných pôsobením veľmi zrýchleného stárnutia pomocou UV žiarenia v komore, ktorá odpovedá vystaveniu UV žiarením počas cca 10 rokov.

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka 
 Spektrum tvrdého PVC uvedeného v knižnici plastov zostárnutých pôsobením UV žiarenia 


Knižnica plastov degradujúcich pôsobením tepla 

Táto knižnica obsahuje viac ako 100 spektier z 13 typov teplom degradujúcich plastov, zahriatych na 200 až 400°C. Táto vlastná knižnica Shimadzu obsahuje IR spektrum pre plasty degradujúce pôsobením tepla, vytvorené za pomoci Hamamatsu Technical Support Center.

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka 
 Spektrum polyetylénu uvedené v knižnici teplom degradujúcich plastov 


Makro program a parametre 

Systém obsahuje parametre merania plastov a IR Pilot, čo je špeciálny program pre IRSpirit, ktorý zjednodušuje meranie spektier a vytváranie reportov, umožňuje užívateľovi robiť akékoľvek úkony od merania vzoriek až po analýzu dát. Vďaka tomu hlavne užívatelia, ktorí nemajú skúsenosti s analýzou FTIR môžu začať ihneď pracovať.

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka 
 IR Pilot, špeciálny program pre IRSpirit 

Aplikácie 

Analýza kontaminantov (kontaminanty v spracovávaných materiáloch)

Meranie sa uskutočňovalo na zahnednutých polopriehľadných kontaminantoch umiestnených na podložke. Obrázok nižšie zobrazuje odlišné infračervené spektrum od štandardného spektra polyetylénu (PE). Analyzátor plastov FTIR od Shimadzu ukazuje, že najlepšia zhoda nastáva s tepelne ovplyvneným PE. Knižnica materiálov degradujúcich teplom je užitočná pri analýze/ odhade histórie tepelného namáhania plastu.

Vyhodnotenie poškodených vzoriek 

Plasty degradujú, pretože dochádza k ich molekulárnemu štiepeniu pôsobením tepla a svetla. Pre stanovenie správneho výsledku je potrebné pri analýze poškodenia a analýze porúch analyzovať kvalitu degradovanej vzorky.

Obrázok nižšie ukazuje infračervené spektrum polypropylénu (PP), ktorý bol vystavený UV žiareniu. UV žiarenie spôsobilo degradáciu plastu a je evidentná zmena tvaru v infračervenom spektre. Ďalšie obrázky zobrazujú výsledky vyhľadávania z merania bieleho plastu (materiál PP) analyzátorom plastu FTIR od Shimadzu, ktorý bol zanechaný vo voľnom priestore a tak vystavený UV žiareniu.

Infračervené spektrum vzorky vystavenej UV žiareniu sa líši od štandardného spektra. V dôsledku toho sú pri konvenčnom vyhľadávaní v knižniciach umiestnené na prvé miesto rôzne plasty ako polybutén. Na rozdiel od toho analyzátor plastov od Shimadzu umiestni na začiatok vyhľadávania PP degradovaný UV žiarením.

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka 
  

Ďalšie prístroje pre analýzu plastov

Mechanické vlastnosti nielen plastov ale aj kompozitov a kovov podľa EN ISO 178, EN ISO 527 a dalších metód možno hodnotiť so špičkovým trhacím strojom AGX-V, ktorý bol ocenený cenou: iF DESIGN AWARD 2020

  • autor:
  • SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka


You might also be interested 

Article archive