• Home
  • Features
  • Report of the 4th annual seminar Trends in the plastics industry

Report of the 4th annual seminar Trends in the plastics industry

Report of the 4th annual seminar Trends in the plastics industry

Last week was held seminar of the series Trends in the plastics industry - the efficient operation of molds for plastic injection organized by Slovak plastics cluster. Participants were able to hear various lectures on current topics from the plastic industry. The seminar took place in Považské Podhradie and opened it Mgr. Katarina Ikrenyiova and Ing. Joseph King of Slovak plastics cluster.

Úvodnú prednášku o bioplastoch a biodegradovateľných plastoch predniesol prof. Ing. Pavol Alexy, PhD. z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Vysvetlil podstatný rozdiel medzi bioplastmi a biodegradovateľnými plastmi, výhody a nevýhody ich spracovania a taktiež vyslovil prognózy produkcie a spracovania bioplastov a biodegradovateľných plastov do budúcnosti. Tejto oblasti sa v posledných rokoch venuje zvýšená pozornosť a preto prítomní ocenili nové, zrozumiteľné poznatky a tiež spôsob, akým prof. Alexy objasnil túto problematiku. Osobitý priestor venoval charakteristike a vlastnostiam biodegrad. polyméru PLA, o ktorý je na trhu najvyšší záujem.

Nasledoval príspevok Jána Holáňa z firmy JAN SVOBODA s.r.o. o opravách foriem metódou TTW. Prítomným vysvetlil nedostatky bežne používaných metód opravovania foriem ako napr. navarovanie plazmou alebo WIG - navarovanie wolfrámovou elektródou. Nová technológia mikropulzného TTW navarovania firmy Indsatsen patrí k najmenej deštruktívnym opravám foriem zo všetkych dostupných technológií. Príspevok doplnil fotoukážkami realizácie opravy formy.


Ďalšou prednáškou priblížil problematiku indexu toku taveniny opäť p. Alexy. Téma zaujala hlavne tých, ktorí sa potýkajú s problémami spracovania polymérov. Vysvetlil prečo niektoré polyméry tečú ľahšie a niektoré tažšie a predviedol výpočet tokovej krivky polymérnej taveniny v súvislosti s viskozitou. Na jej meranie slúži kapilárny reometer a pomôcť v tomto smere dokáže aj tzv. "databáza tokových kriviek", na ktorej v súčasnosti pracuje tím odborníkov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pod vedením p. Alexyho.

Nasledujúca téma patrila riešeniu problémov kvality plastových výliskov, konkrétne odvádzaniu plynu z dutiny formy. Problematiku diesel efektu a jej efektívne riešenie pomocou systému ECOVENT predniesol Ing. Jan Svoboda ml. z firmy JAN SVOBODA s.r.o. Po chutnom obede pokračoval p. Svoboda témou optimalizácie ziskovosti plastového výlisku pomocou expertného systému CalcMaster. Súbor prednášok ukončil témou patentovaného systému BALZI pre chladenie foriem.

Všetci prítomní obdržali zborník obsahujúci témy, ktoré zazneli na seminári a ďalšie aktuálne informácie.

  • autor:
  • red.
  • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    Interest association of independent legal entities and associated institutions in the field of plastics, consulting for chemical and rubber production, training, courses in plastics production.

PicturesYou might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary