• Home
  • Features
  • PVC: Technological innovations in injection molding

PVC: Technological innovations in injection molding

PVC: Technological innovations in injection molding

Conversion of PVC material and its compounds, which is one of the most widely used plastic materials in the construction industry, food and pharmaceutical industries, medicine, electrical equipment for industrial and packaging technology, is constantly expanding.

Lisování vstřikem s tímto materiálem je proces, který umožňuje získat přiměřený poměr kvality a ceny koncového produktu a výrobní díly se složitými tvary a rozměry s velkou přesností.
Nevýhoda je v tom, že tento proces má jisté potíže způsobené tím, že PVC má tendenci k rozkladu a vytváření kyseliny solné.
 
Společnost Thermoplay má dlouholetou zkušenost při aplikacích přeměny PVC za použití vstřikovacích metod se systémy horkého vstřiku se správnou konfigurací trysek a rozvodového potrubí tak, aby se zabránilo dekompozici materiálu. Je velmi důležité, aby teplota ve vtocích byla stejná, a aby se předešlo přehřátí a nevytvářely se stagnační zóny. Během zpracování plastu způsobuje PVC u kovů korozi, a proto bylo nutné použít speciální typy oceli pro konstrukci rozvodového potrubí, trysek a pouzder vstřikování.

Kromě toho je během přeměny nutné provádět pravidelné čištění. Společnost Thermoplay analyzovala dostupné informace a vyvinula nový typ speciálního modulárního rozvodového potrubí, které v kombinaci se speciálním systémem chlazení umožňuje velmi snadnou údržbu jako například demontáž, výměnu topení a čištění vtoků a bloků uvnitř rozvodového potrubí. Samozřejmě tento způsob lze použít pouze u PVC, protože to jsou speciální technologické aplikace s poněkud vyššími náklady a jsou používány pouze tehdy, pokud je to skutečně nezbytné. V těchto případech je velmi důležité, aby došlo k užší spolupráci mezi zákazníkem a konzultačním střediskem společnosti Thermoplay, které je schopno na základě flexibilní technologie studovat a nalézt nejvhodnější řešení pro každý typ projektu.

  • autor:
  • archív Jan Svoboda, s.r.o.
  • JAN SVOBODA s.r.o.

    JAN SVOBODA s.r.o.

    Complex deliveries of semi-finished products for molds for plastics, tools for molding plastics and light metals, machine tools, tempering equipment, temperature regulators.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary