• Home
 • Features
 • Prague exhibition area Letňany lived with industry during 3 May days ....

Prague exhibition area Letňany lived with industry during 3 May days ....

Prague exhibition area Letňany lived with industry during 3 May days ....

Simultaneous presentation of three closely consecutive key industry combines the longer tradition of holding fairs spring with the industrial theme in Prague. This year the fair presented from 3 to 5 May: FOR INDUSTRY - 10th international exhibition for industry FOR SURFACE - 6th International Trade Fair of Surface Treatments and Finishing Technologies FOR WASTE & CLEANING - 6th International Fair of waste management, recycling, municipal and industrial ecology, cleaning and cleaning.

Veletrhy byly slavnostně zahájeny vernisáží ve vstupní hale přestřižením pásky Mgr. Ondřejem Lněničkou – starostou městské části Praha Letňany, Ing. Jiřím Jirkou - náměstkem ministra průmyslu a obchodu pro ekonomiku a Ing. Pavlem Sehnalem - předsedou představenstva společnosti ABF. Slavnostního zahájení byli dále přítomni generální ředitel společnosti ABF Ing. Jaroslav Čížek, ředitelka OT Průmysl Ing. Hana Marková, ředitel veletržní správy Daniel Bartoš, Dis. a hosté rektor VUT Brno Karel Rais, CSc., děkan ČVUT Praha, FS prof. Ing. František Hrdlička a projektový manažer Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha Ing. Milan Kratochvíl.

Pražský veletržní areál Letňany byl 3 květnové dny místem pro odborné komunikace úzce navazujících oborů, doprovodné programy na aktuální témata, předvádění moderních trendů, zajímavé informace ze světa průmyslu a technologické spolupráce. Návštěvníci měli možnost zhlédnout ve dvou výstavních halách novinky a trendy představované více jak 250 společnostmi z 11 zemí světa: Česká republika, Itálie, Francie, Německo, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-Wan, Velká Británie. Ve srovnání s předchozím rokem se zvýšil počet výstavní plochy u těchto veletrhů o 40 % a počet zúčastněných vystavovatelů se zvýšil o 17 %.

Prezentace na jarních veletrzích předvedla to, s čím přichází firmy na trh v době relativního oživení poptávky a dokázala, že i dnes jsou schopni čeští strojaři přinést něco nového na náročný trh. Nejlepší expozice, exponáty a technologie byly oceněny prestižními cenami TOP EXPO, GRAND PRIX a medailemi České společnosti strojírenské technologie.
Od 17 hodin první den veletrhů proběhlo setkání vystavovatelů v čele s generálním ředitelem společnosti ABF Ing. Jaroslavem Čížkem, který uvedl slavnostní vyhlášení výsledků soutěží.

V soutěžní kategorii Architektonické a estetické ztvárnění expozice, kde porota hodnotila funkčnost expozice, její kriteria pro komunikaci se zákazníkem, označení a její vzhledovou stránku, získala cenu TOP EXPO společnost RITTAL CZECH, s.r.o. jako nejpůsobivější expozice veletrhu a další ocenění za designové zpracování expozice získala společnost EKOLAMP s.r.o.
Doc. Ing. Ivo Kvasnička, CSc. stručně zhodnotil práci odborné komise a nelehkou úlohu vybrat z 27 přihlášených exponátů ty nejlepší. V rámci mezinárodního veletrhu FOR INDUSTRY získaly ocenění GRAND PRIX bez udání pořadí firmy:
CNC INVEST, s.r.o. za vertikální obráběcí centrum SUGINO xion – II – 5AX, TAJMAC – ZPS, a.s. za dlouhotočný automat MANURHIN K MX 532 TREND a HEXAGON METROLOGY, s.r.o. za mobilní měřicí stroj ROMER ABSOLUTE ARM TYP 7525.
GRAND PRIX FOR SURFACE 2011 získala společnost Mac Dermid CZ, s.r.o. za technologii třívalentního dekorativního chromování s použitím elektrolytu 3. generace „TRIMACIII“. Ocenění GRAND PRIX FOR WASTE & CLEANING 2011 si odnesly společnosti REFLEX ZLÍN, spol. s r.o. za čtyřhrannou sklolaminátovou nádobu na sběr tříděného komunálního odpadu a NEOVISION, s.r.o. za JETTY – robota pro čištění a inspekci vzduchotechnického potrubí.

Už třetím rokem vyhlašuje Česká společnost strojírenských technologií Cenu za technologii. Tato cena se uděluje nejvýznamnějšímu technologickému řešení, progresivní technologii případně netradičnímu postupu ve strojírenské výrobě, které jsou prezentovány v rámci veletrhu FOR INDUSTRY a FOR SURFACE. Vystavené exponáty musí splňovat náročné podmínky a požadavky současného trhu v oblasti využití moderních technologií a snižování výrobních nákladů a strojních časů. Předseda hodnotitelské komise prof. dr. Ing. František Holešovský letos předal celkem tři ocenění, z nichž první medaili si odnesla společnost CNC INVEST, s.r.o. za vertikální obráběcí centrum SUGINO xion – II – 5AX. Druhou medaili za technologii získala společnost PROFIKA, s.r.o. za soustružnické centrum s podavačem HANWHA XD 32 SERIES. Čestné uznání za technologii získala společnost PEGAS – GONDA s.r.o. za pásovou pilu na kov Pegas 600 Camel X – CNC – 1000.
Při příležitosti konání 10. jubilejního ročníku veletrhu FOR INDUSTRY předala ředitelka obchodního týmu Průmysl Ing. Hana Marková Ocenění ABF za desetiletou aktivní účast a spolupráci na strojírenském veletrhu v Praze firmě TEXIMP s.r.o.

V letošním roce byla také rekordní účast vysokých škol. Například Technická univerzita v Liberci prezentovala na veletrhu FOR INDUSTRY 2011 svoji vědeckovýzkumnou činnost s cílem vyzvednout strategické směry výzkumu a vývoje jednotlivých fakult a ústavů. Využila příležitosti navázání nových kontaktů s partnery z průmyslové sféry. Expozice TUL nabízela praktickou ukázku činnosti vyfukovacího stroje GM351.E pro zpracování plastů. Technologie vyfukovacího stroje je výsledkem vědeckovýzkumné spolupráce TUL s průmyslovým podnikem, konkrétně katedry strojírenské technologie Fakulty strojní TU v Liberci a společnosti GDK spol. s r.o. Na veletrhu dále představila projekt Centra pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL. Výsledkem tohoto projektu bude vybudování experimentálního pracoviště, které bude svým přístrojovým vybavením a personálním zajištěním dlouhodobě podporovat inovační aktivity hospodářské sféry, nejen v libereckém regionu.

Mezi expozicemi byla pro návštěvníky připravena i prezentace Asociace designérů, jejíž účast v prostředí veletrhu FOR INDUSTRY je přínosná zejména tím, že zviditelňuje význam designu při navrhování strojů a zařízení. V posledních letech se i v oblasti výrobní a strojírenské techniky stále zřetelněji ukazuje, že zejména velcí výrobci strojů uplatňují průmyslový design k celkovému zkvalitnění svých výrobků, vytvoření jejich charakteristické podoby a k zvýraznění svého postavení na trhu. Konkrétně byly prezentovány ukázky návrhů modulárního systému krytování obráběcích strojů. Systém se vyvíjí ve spolupráci Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT) při Fakultě strojní ČVUT v Praze a firmy HESTEGO, s.r.o. - výrobce krytování obráběcích strojů. Český vývojář Josef Průša představil 3D tiskárnu, která umožňuje modelovat z různých materiálů téměř libovolné reálné objekty. RepRap je open source 3D tiskárna dostupná pro každého. Vytváří „tiskne“ reálné objekty z digitálních návrhů. Je navržená tak, aby bylo možné vytisknout co nejvíc součástí pro samotnou tiskárnu a dosáhnout tak alespoň částečné sebe-replikace. Jedná se o produkt spolupráce tisíců dobrovolníků a kdokoliv další je vítán. Tiskárna byla k vidění na 10. veletrhu strojírenských technologií FOR INDUSTRY, což byla podle Josefa Průši velká událost – poprvé se tak stalo vedle výrobců velkých komerčních řešení.

Souběžné průmyslové veletrhy poskytly mnoho možností v navázání nových obchodních kontaktů pro obchodníky a výrobce různého zaměření a odborná veřejnost měla možnost shlédnout široké spektrum výrobků a technologií výroby, které jsou v dnešní době aktuální. Protikladem současných novinek byla prezentace historických vozidel, která mají nejen svoji historicko-technickou hodnotu, ale do jisté míry poukazují na technickou vyspělost lidstva v daném čase. Pan Bedřich Danda, náměstek ministra průmyslu a obchodu a předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, nám sdělil: „Musíme si uvědomit, že např. prvním vyrobeným automobilem byla tříkolka pana Benze, která spatřila světlo světa v roce 1896. Když si uvědomíme, že je to pouhých cca 100 let kdy vyjela z továrních vrat, musíme konstatovat k jakému zázračnému a překotnému vývoji  v automobilové branži do dnešní doby došlo. Proto si myslím, že na takovém  strojírenském veletrhu jakým FOR INDUSTRY je, má prezentace tehdejší techniky právě historickými vozidly - veterány své místo. Zejména  proto, že vystavená vozidla jsou stále v dobrém provozuschopném stavu a i nyní zaujmou svojí elegancí a jsou důstojným důkazem precizní práce našich předků.“
Ocenění vystavovatelé a seznamy všech zúčastněných subjektů jsou pro Vás k dispozici na internetových stránkách veletrhů: www.forindustry.cz, www.forsurface.cz, www.forwaste.cz

foto: www.lukaspelech.com

 • autor:
 • ABF, a.s.

  Pictures  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary