Polystyrene concrete from Agrostyro Ltd.

Polystyrene concrete from Agrostyro Ltd.

AGROSTYRO Company Ltd. offers a thermal spádovaciu concrete-based mortar made of expanded polystyrene and cement. Polystyrénbeton a new trend in insulation.

Charakterizuje ho tepelnoizolačná a spádovacia betónová malta vyrobená na báze expandovaného polystyrénu a cementu viazaného špeciálnymi prísadami do kompaktnej vytvrdzovacej hmoty. Je spracovateľný strojne s možnosťou dopravy do výšky cez 40 m, alebo do vzdialenosti až 150 m, minimálna hrúbka pokládky je 5 cm, sklon a hrúbka spádovania sú prakticky ľubovoľné aj pri sklone podkladu okolo 45°. Uplatňuje sa ako podklad pod hydroizolácie striech, pod podlahové kúrenie, pod asfaltové, cesty a záhradné dláždené chodníky, či zámkovú dlažbu, pod priemyselné podlahy, pod dláždené parkoviská a pod. Je mrazuvzdorný (300 cyklov) vhodný pre priamu aplikáciu bitúmenovej hydroizolácie plameňom

SKLADBA  PODLAHY

 Skladba podlahy
 

SKLADBA PODLAHY  NAD STROPOM

 SKLADBA PODLAHY NAD STROPOM

POLITERM

Druh polystyrénbetónu ktorý pozostáva so suchej tepelnoizolačnej zmesi vhodnej pre strojné spracovanie. Skladá sa z jemných polystyrénových guličiek, alebo upravenej polystyrénovej drte a špeciálneho aditíva E.I.A.  Je určený pod bitúmenové hydroizolácie striech pre priamu aplikáciu natavením, alebo pod iné hydroizolácie a v kombinácii s hydroizoláciou je mrazuvzdorný. Možné je ho vytlačiť do výšky až nad 40 m bez akýchkoľvek fyzikálnych a mechanických zmien. Má kontrolované pH, ktoré nespôsobuje koróziu a nevstupuje do žiadnych reakcií s okolitými materiálmi.

ISOLCAP

Je suchá tepelnoizolačná zmes určená pre ručné aj strojné spracovanie. Skladá sa z jemných polystyrénových guličiek, hydraulických spojív a špeciálneho aditíva E.I.A. Použitie je vhodné aj pod podlahové kúrenie, výhodná je ako podklad pod asfaltové vozovky a pod priemyselné podlahy. Je vhodná na vytváranie spádov podláh a plochých striech, má vysokú stabilitu parametrov a vysokú paropriepustnosť. Garantuje stálosť a homogénnosť dávkovania, ako aj stálosť tepelných a mechanických vlastností. Výhodami sú, že je dokonale stabilný v čase, betón nepraská ani sa nenafukuje, nezmršťuje sa pri ukladaní ani pri tuhnutí,  je možné ho vytlačiť do výšky bez akýchkoľvek fyzikálnych a mechanických zmien

» www.agrostyro.sk
 

 • autor:
 • AGROSTYRO s.r.o.

  Pictures  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary