• Home
 • Features
 • Kia produced last year in Slovakia over 323,000 cars

Kia produced last year in Slovakia over 323,000 cars

Kia produced last year in Slovakia over 323,000 cars

Kia Motors Slovakia (Kia) again surpassed its imaginary boundaries when the production line in 2014 left more than 323,000 cars and 493,000 engines.

Najobľúbenejším modelom sa stal Kia Sportage, zatiaľ čo najžiadanejším motorom bol benzínový agregát s objemom 1,6 litra. Kia aj v školskom roku 2014/2015 spolupracovala so strednými odbornými školami a univerzitami. Praktické zručnosti si počas práce s najmodernejšími technológiami zdokonalilo 73 študentov. Zároveň siedmi stredoškolskí a šiesti vysokoškolskí študenti využili možnosť zapojiť sa do štipendijného programu.

„Som hrdý na výrobný výsledok, ktorý naša spoločnosť v minulom roku dosiahla. Zároveň sa nám podarilo potvrdiť pozíciu lídra v rámci celej automobilovej skupiny Hyundai Motor Group. Chcem poďakovať všetkým našim zamestnancom za ich kreativitu a zanietenosť pre prácu. Verím, že aj v tomto roku sa nám podarí vďaka novým modelom, ktoré uvedieme na trh, naplno využiť kapacitné možnosti nášho závodu,“ povedal Eek-Hee Lee, prezident a CEO spoločnosti Kia Motors Slovakia.
 

Kia 
  

Ťažiskovým modelom minuloročnej produkcie sa opätovne stal športovo-úžitkový Kia Sportage, ktorý predstavoval približne 55 % z celkového objemu výroby. Model cee’d, dôležitá súčasť produktového portfólia spoločnosti už od roku 2006, ho nasledoval s 36 %. Trojicu modelov vyrábaných v závode dopĺňa rodinné vozidlo Kia Venga s 9 % podielom. Najdôležitejšími exportnými trhmi závodu v roku 2014 aj naďalej zostali Ruská federácia (18 %), Veľká Británia (13 %), Nemecko (9 %), Taliansko (6 %) a Španielsko (6 %).

Závod Kia na Slovensku vyrobil viac ako 493 000 motorov, čím mierne prekročil svoju produkciu v porovnaní s rokom 2013. Takmer polovica z nich už tradične smerovala do závodu sesterskej automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech so sídlom v Českej republike. Najžiadanejším sa stal benzínový agregát s objemom 1,6 litra, ktorý si do svojho vozidla objednalo 22 % zákazníkov. Benzínové motory tvorili viac ako 50 % z celkového objemu vyrobených pohonných jednotiek.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia pomáha študentom stredných odborných škôl zo Žilinského kraja získavať praktické skúsenosti a zručnosti. Od školského roka 2007/2008 už viac ako 530 z nich absolvovalo vo výrobnom závode Kia odbornú prax, čím si zároveň zvýšili svoje šance uplatniť sa na pracovnom trhu. Nadobudnuté teoretické vedomosti prehlbujú najmä v hale na výrobu motorov, montážnej hale, ako aj na oddelení údržby a kvality. Od školského roka 2011/2012 viac ako štyri desiatky stredoškolákov a vysokoškolákov využili možnosť zapojiť sa do štipendijného programu a okrem nových vedomostí získali aj dodatočné prostriedky na financovanie štúdia.

www.kia.sk

 • autor:
 • Jozef Bačé, hovorca spoločnosti Kia Motors Slovakia


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary