• Home
  • News
  • Invitation for fairs Chemistry Slovakia 2011 / CARplast 2011 - date of the 12th-14.4.2011

Invitation for fairs Chemistry Slovakia 2011 / CARplast 2011 - date of the 12th-14.4.2011

  • 01.01.2011

Year 2011 is international year of chemistry, chemistry becomes the creator of values, and despite the crisis come to the forefront new products and materials / components. All international professional unions and associations in the area are active on the motto "Chemistry - our lives, our future".

 S  ohľadom na tieto skutočnosti, sa pripravil nový projekt  Chemistry Slovakia 2011, ktorý vo svojom úvodnom ročníku nadväzuje na 37. ročníkov medzinárodného veľtrhu INCHEBA. Veríme, že veľtrhom Chemistry Slovakia 2011, sa podarí v spolupráci s odbornými partnermi a hlavne s vami vystavovateľmi , dôstojný návrat tradície chémie na Slovensku, ktorý tomu odvetviu priemyslu chýba.
       
2011- Medzinárodný rok chémie

Chemistry Slovakia 2011
38. ročník veľtrhu chemického, plastikárského, gumárenského a papierenského priemyslu

CARplast
6. ročník veľtrhu plastov, gumy a kompozitov pre automobilový priemysel

12.-14.4.2011


  • autor:
  • Incheba, a.s.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary