Interview with director of Lifocolor Ltd.

Interview with director of Lifocolor Ltd.

Interview with director of Lifocolor Ltd.

Kedy bola Vaša spoločnosť založená a ako sa vyvíjala jej obchodná činnosť?
Spoločnosť LIFOCOLOR s.r.o. je na našom trhu etablovaná už od roku 1993. Sme súčasťou LIFOCOLOR GROUP, sa skladá z materskej spoločnosti sídliacej v Nemecku a výrobných závodov v Poľsku, v Českej republike a vo Francúzsku.

Aké ukazovatele mali Vaše obraty?
Po celú dobu existencie spoločnosti LIFOCOLOR s.r.o. sa každoročne naše obraty len zvyšovali, výnimkou bol len rok 2009, ktorý sa však prejavil nižšou výkonnosťou ekonomiky takmer v celom svete.

Finančná a ekonomická kríza, ktorá zachvátila takmer celú svetovú ekonomiku určite ovpyvnila aj Vaše obchodné abmície, nakoľko ste pocítili rozdiely v obratoch?
Obraty spoločnosti LIFOCOLOR s.r.o. sa v dobe krízy odvíjali od potrieb zákazníkov.
Celá skupiny odberateľov sa stretávala so značnými problémami, a to sa samozrejme odrazilo na množstve objednávaných farebných koncentrátov. Výhodou našej spoločnosti je, že nie sme závislí len na jednom segmente priemyslu.
Začiatok roku 2009  bol na objednávky slabší, ale  v druhej polovici roku 2009 sme zaznamenali prudký nárast obratu.

Čo vám ešte pomohlo preklenúť neisté obdobie krízy?
V dobe celkového poklesu výkonnosti ekonomiky nám taktiež pomohlo, že žiadny z našich zákazníkov nie je natoľko kľúčový, že by jeho úplný krach nám spôsobil vážne problémy. Naši zákazníci sú veľmi diferencovaní aj čo sa týka veľkosti. Spolupracujeme aj s takými zákazníkmi, s ktorými realizujeme obrat rádovo v stovkách tisícoch EUR, čo predstavuje desiatky ton farebných  koncentrátov. Samozrejme sa snažíme aj zároveň vyhovieť aj takým zákazníkom, ktorí si objednávajú hoci len jednotky kg  farebných odtieňov.

Ako kríza ovpyvnila stav vašich zamestnancov?
Počas hospodárskej krízy sme neprepustili žiadneho našeho zamestnanca.V roku 2010 sme naopak troch pracovníkov prijali. Ďalších pracovníkov do laboratória, výroby i administratívy budeme prijímať v tomto roku.


S akými klientami ,partnermi najviac spolupracujete?
Dodávame pre zákazníkov z oblasti automobilového priemyslu, elektroniky, spotrebného priemyslu, nábytku, stavebníctva, výrobcov obalov a to aj vyfukovaných, vztrekovaných a vyrábaných tvarovaním z fólie. Možno je to prekvapujúce v dnešnej dobe, kedy sú plné obchody hračiek dovážaných z Číny,ale dodávame aj celej rade domácich výrobcov úplne originálnych hračiek.
 
V akom obchodnom vzťahu ste v súvislosti s automobilovým priemyslom?
Výroba pre automobilový priemysel nie je pre nás ťažisková z hľadiska obratu. Fakt, že nie sme závislí na tomto segmente, sme uvítali až v čase krízy, kedy bol najviac zasiahnutý práve automobilový priemysel. Ale na druhej strane si vysoko vážime našich referencií s výrobcami dielcov automobilov, nakoľko sa jedná o mimoriadne náročných zákazníkov. LIFOCOLOR dokáže splniť ich požiadavky pre dosiahnutie presných odtieňov,  s veľmi úzkou toleranciou, striktne danými normou.
 

Aké technologické novinky ste v poslednom období zaviedli?
V minulom roku sme investovali značné prostriedky do technológie vývoja a výroby koncentrátov so stabilizátormi. Zákazník ( v prevažnej miere z automobilového priemyslu) tak jediným koncentrátom docieli požadovaný farebný odtieň a zároveň stabilizáciu materiálu. Investície do technológie boli značné, ale na druhej strane vedomosti a zručnosti nadobudnuté našimi pracovníkmi v oblasti stabilizácie termoplastov boli oveľa dôležitejšie a finančne nevyčísliteľné. Nesmiem opomenúť ani na pracovníkov výroby  na výrobných linkách a ich znalosti a schopnosti s receptúrou s UV stabilizátormi v praxi v neposlednom rade aj na vedomosti a skúsenosti pracovníkov kontroly a ich prípadnú korekciu odtieňov vyrobených šarží.

Čo v súčasnosti, na základe doterajších výsledkov,  už očakávajú od Vás zákazníci?
V súčasnosti už všetci naši zákazníci očakávajú komplexnejší prístup. Farebný koncentrát, preto obsahuje okrem farebných pigmentov  pre dosiahnutie požadovaného farebného odtieňu aj ďalšie aditíva. Ide o UV stabilizátory  a prípadné teplotné stabilizátory, o ktorých sme sa už zmieňovali. Ďalej ide o antistatiká, pigmenty pre laserové označenie, pigmenty pre laserové zvarenie a ďalšie.

Spoločnosť LIFOCOLOR je zvlášť silná tam, kde zákazník požaduje a kladie vysoké nároky. V čom spočívajú tieto vysoké nároky, pokiaľ hovoríme o tak špecifickom výrobku ako sú farebné koncentráty?
Je to hlavne naša schopnosť vyvinúť v krátkom čase akýkoľvek farebný odtieň. Len pre dokreslenie predstavy dodávam, že počet receptúr za dobu existencie spoločnosti LIFOCOLOR, s.r.o. predstavuje približne 14 000. Naši zákazníci hlavne oceňujú fakt, že LIFOCOLOR , s.r.o. dokáže vyvíjať farebné koncentráty nielen pre komoditné plasty, ale aj pre inžinierske plasty  ako je PA, PC, polyestery, ASA, blendy PC/ABS a ďalšie. Tieto plasty sú náročné na vývoj receptúry požadovaného farebného odtieňu. Do úvahy je nutné vziať prírodné zafarbenie farebného plastu, teplotnú odolnosť pigmentov, požiadavky na svetelnú a poveternostnú stálosť. Ďalej je nutné vybrať kompaktibilný nosič s farebným termoplastom.

Do ktorých štátov smerujú v súčasnosti Vaše výrobky?
Naše výrobky dodávame zákazníkom z Českej republiky, Slovenska, Rumunska, Srbska, Ukrajiny, Slovinska, a naším cieľom je zvýšiť naše dodávky do týchto krajín.

Akým spôsobom chcete byť aj naďalej konkurencieschopný?
Pokiaľ chceme zostať i naďalej na špici vývoja, musíme neustále investovať nielen do údržby súčasnej technológie, ale hlavne do nových.
Koncom roku 2010 sme uviedli do chodu novú výrobnú linku a laboratórium me doplnili o nový extrúder.V tomto roku plánujeme rozšírenie skladových priestorov. Ovšem významnejšou investíciou bude rozšírenie administratívnej budovy. To prinesie zväčšenie laboratória na štvornásobok súčasnej plochy. Zväčšia sa aj priestory výroby a infraštruktúra. Realizácia týchto plánov nám pomôže vyriešiť nielen súčasné problémy s nedostatkom priestorov, ale hlavne nám umožní rásť v priebehu nasledujúcich desaťročí. Je jasné, že budúcnosť LIFOCOLOR , s.r.o. vidíme optimisticky. Tento optimismus nám dává minulý vývoj. Ak sa ohliadneme do zadu, vidíme, že objem vyrobených farebných koncentrátov a kompaundov sa od roku 2005 zdvojnásobil.

Veríme, že sa nám bude aj naďalej dariť uspokojovať potreby našich zákazníkov v oblasti farebných koncentrátov a aditív v plastoch, a že sa na nás budete s dôverou obracať i v budúcnosti.

Ďakujem za rozhovor

  • autor:
  • PaedDr.Daniela Hrnčárová


You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary