Home wastewater treatment plant

Home wastewater treatment plant

In today's environmentally and economically difficult times it is necessary for people to reduce their living costs to a minimum. The current time for normal family brings many options to reduce their expenditure efficiently and thus get money for more necessary things. In our case, we can talk about the most suitable solutions to sewerage house, cottage, guesthouse, apartment houses, businesses and various other objects, it is certainly building cleaning wastewater.

Pokiaľ  v obci nie je vybudovaná verejná kanalizácia, do úvahy prichádzajú dve možné riešenia. Prvé z nich je vybudovanie žumpy a druhá alternatíva je vybudovanie samotnej domovej čistiarne odpadových vôd.
Kvalitnú čistiareň je na Slovenskom trhu možné zakúpiť už za 1 300,-€ . Za rovnakú sumu je však možné vybudovať aj žumpu.
V čom je teda rozdiel?
V prospech čistiarne  hovoria viaceré fakty. Hlavnou výhodou je určite to, že náklady na prevádzkovanie žumpy sú ročne cca 500 € pričom čistiareň Vás ročne vyjde len zhruba 50 €.
Keďže čistiareň sa buduje na desiatky rokov môžeme hovoriť o veľmi vysokej sume ušetrených financií. Veď ročné náklady na čistiareň sú až 10-násobne nižšie.
 Pri používaní čistiarne odpadových vôd sme totiž oslobodení  od vývozu fekálií. Čistiareň na rozdiel od žumpy odpadovú vodu čistí. Vyčistená voda môže byť odvádzaná do povrchových alebo podzemných vôd. V skratke môžeme povedať, že vodu z čistiarne môžeme vyústiť napríklad do miestneho potoka, do dažďovej kanalizácie prípadne do zeme, resp. vsakovacej studne. Vyčistenú vodu je taktiež možné využiť na zalievanie okrasnej záhrady, trávnika, drevín, stromov...
Pri prevádzke žumpy sa odpadová voda uskladňuje a preto je potrebné zabezpečovať  fekálne vozidlo,  ktoré túto odpadovú vodu v lepšom prípade odvezie na mestskú čistiareň, kde ju vyčistia podobne ako ju čistia práve domové čistiarne odpadových vôd.
Hmotnosť najmenšej čistiarne je len 110 kg a teda samotné osadenie čistiarne sa vykonáva ručne čo je oveľa jednoduchšie ako osadenie ťažkej betónovej žumpy, kedy je potrebné volať ťažkú techniku, ktorá taktiež nie je zadarmo.
Neposlednou výhodou je že prevádzka čistiarne je tichá a hlavne bez zápachová.
Môžeme teda s prehľadom vyhlásiť, že čistiareň víťazí  vo všetkých smeroch.

Ale ako si vybrať správnu čistiareň? Ktoré kritérium je pri výbere najdôležitejšie? Je to cena, kvalita, dobré meno, servis?
Kvalita za rozumnú cenu, kúpená od renomovanej firmy -povedia si teraz mnohý stavebníci. Ale ktorá kvalita a ktorá cena je dosť dobrá? Ktorá firma je dosť renomovaná? Odpoveďou na všetky otázky je symbol CE . Označenie domových čistiarní odpadových vôd značkou zhody CE znamená, že čistiarne prešli certifikáciou v zmysle Európskej normy EN 12566-3 a sú plne vyhovujúce pre európsky trh.

Takto certifikované čistiarne sú dlhodobo testované na účinnosť čistenia a ich dosiahnuté parametre musia byť v súlade s požiadavkami krajín EU. Zárukou toho, že čistiareň odpadovú vodu naozaj čistí a že Vaša spokojnosť bude zaručená je teda práve štítok s označením CE spolu s číslom normy EN 12 566-3,ktorý musí byť umiestnený na telese domovej čistiarne odpadových vôd.
Kvalitná čistiareň odpadových vôd teda nepredstavuje len úsporu finančných prostriedkov ale i zlepšenie životného prostredia okolo Vás.

 • autor:
 • archív Aquatec VFL s.r.o.

  Pictures  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary