• Home
  • Features
  • Gorilla Machines s.r.o. presents: Complex central transport systems VISMEC

Gorilla Machines s.r.o. presents: Complex central transport systems VISMEC

Gorilla Machines s.r.o. presents: Complex central transport systems VISMEC

The heart of VISMEC central transport systems is the central control microprocessor unit FW 50 enabling the control of up to 48 sampling points together with one vacuum source and the possibility of an emergency backup system. The system is connected via the Visnet-Bus-communication protocol.

Ovládač FW50 je vybaven 6-řádkovým (fulltext) podsvíceným displejem s rozhraním v českém jazyce pro snadné použití a provoz. Příprava pro připojení na nadřazený systém Vismec supervising je samozřejmostí.

Zdroje vakua:

Široká škála dmychadel od jedno-, dvou-, tří- stupňových dmychadel s postranními kanály až po zubová dmychadla pro náročné aplikace. Volitelné vybavení motoru dmychadla frekvenčním měničem šetří energii, zvyšuje životnost dmychadla a umožňuje vhodně upravovat dopravní rychlost materiálu tak, aby nedocházelo k tvorbě prachu, potažmo andělských vlasů. Volitelně je možné zdroj vakua vybavit například ochranou pro práci ve vysokých teplotách, nebo upravit pro speciální materiálové aplikace.

Gorilla Machines s.r.o. uvádí: Komplexní systémy centrální dopravy VISMEC 
  


Centrální filtrační jednotky:

Samostatnou kapitolou jsou unikátní 3-zónové filtrační jednotky, které vynikají vysokou efektivitou odloučení prachových částic z proudu nosného media. Důkazem je 10x delší interval nutného čištění filtru ve srovnání  ostatními konvenčními filtračními jednotkami (Testováno ve VW-Germany)!

Filtrační jednotky jsou koncipované jako jednoduché, nebo zdvojené, samostatně stojící, nebo na společném rámu s dmychadlem. U zdvojeného provedení je možné volit mezi ručním, nebo automatickým přepínáním filtračních jednotek v případě zanesení filtru umožňující výměnu/čištění filtru za kontinuálního provozu. Volitelně je možné filtrační jednotky vybavit čidlem hladiny prachu v zásobníku.

Automatické čištění filtru implozí je standardem u všech provedení!

Gorilla Machines s.r.o. uvádí: Komplexní systémy centrální dopravy VISMEC 
  


Odlučovače materiálu:

Všechny odlučovače Vismec jsou vyrobeny z nerezové oceli s možností instalace průhledné vložky z borosilikátového skla.

Díky modulární konstrukci lze příruby pro připojení vakua a materiálu libovolně nastavovat v rozmezí 360°.

Vstup materiálu je vybaven materiálovou klapkou z nerezové oceli – možno nahradit materiálem odolným proti opotřebení pro případ dopravy abrazivních materiálů.

Gorilla Machines s.r.o. uvádza: Komplexné systémy centrálnej dopravy VISMEC 
  


Dokonalé odloučení přepravovaného materiálu od nosného média standardně zajišťuje nerezové síto, volitelně je možné toto síto nahradit látkovým filtrem, nebo sestavou látkových rukávových filtrů pro případ dopravy materiálu s vysokým podílem prachu. Odlučovače s látkovým, nebo rukávovým filtrem jsou standardně vybaveny systémem čištění filtru tlakovým vzduchem, v případě odlučovače se sítem je tato výbava volitelná. Spolehlivé vypouštění materiálu zajišťují robustní klapky s vnějším těsněním, které nepřichází do kontaktu s přepravovaným materiálem a eliminují tak možnou kontaminaci. Průměr vypouštěcí klapky lze pro hůře tekoucí materiály navýšit ze standardních 80mm na volitelných 150mm, případně zvolit variantu s pneumaticky ovládaným motýlkovým ventilem.

Gorilla Machines s.r.o. uvádza: Komplexné systémy centrálnej dopravy VISMEC 
  


Vakuový ventil vybavený filtrem vstupního vzduchu zabraňuje kontaminaci materiálu během imploze po ukončení sacího cyklu.
Široká škála volitelného příslušenství od dodatečně montovaných vizuálních a zvukových alarmů, přes snímače hladiny materiálu v odlučovači až po provedení pro vysoké teploty je samozřejmostí.

Další aktivní prvky systému centrální dopravy:

Automatické propojovací stoly VISMEC umožňují plně automaticky připojit až 24 typů materiálů k až 22 strojům. Všechny součásti, které přicházejí do styku s materiálem  jsou vyrobeny z nerezové oceli vysoce odolné proti abrazi. Horní i spodní otočné rameno pracující v rozmezí 360° umožňují využít nejkratší cestu mezi polohami ramene při změně trasy a zkracují tak čas potřebný k přepojení tras na nezbytné minimum.

Automatický propojovací stůl může být instalován s osou otáčení jak ve svislé, tak ve vodorovné poloze.

Pro dopravu vysušených vysoce navlhavých materiálu je vhodné použít systém, který používá jako nosné médium suchý vzduch. Vhodné jsou pro tyto aplikace systémy s vloženým zdrojem suchého vzduchu (DRY FEED), případně systémy s uzavřeným okruhem.

Gorilla Machines s.r.o. uvádí: Komplexní systémy centrální dopravy VISMEC 
  


Vážící kroužky HALO
jsou segmenty vybavené tenzometrickým snímačem instalované mezi násypku a odlučovač materiálu a umožňují sledovat tok materiálu systémem v reálném čase.

  • autor:
  • GORILLA MACHINES s.r.o.
  • GORILLA MACHINES s.r.o.

    GORILLA MACHINES s.r.o.

    Machines for plastics industry, conveyors, crushers, peripherals, dosing devices, separators, recycling machines, packaging technology.You might also be interested 

Article archive

Upcoming Events