• Home
  • Workshops
  • Discover incomplete products and claims are no longer afraid

Discover incomplete products and claims are no longer afraid

  • 12.05.2016 - 12.05.2016 | Bratislava | Slovensko
EXIM - Tech, s.r.o. invites you to a seminar, which is determined by management, engineers, designers, engineers, maintenance workers and machine manufacturers.

Spoločnosť EXIM - TECH, s.r.o. vás pozýva na seminár o kamerách weQube series 2016, ktorý sa uskutoční vo štvrtok, 12.5.2016 v Bratislave v čase od 8:00 do 14:00. Presné miesto konania seminára vám oznámime dodatočne.

Seminár je určený manažmentu, technikom, projektantom, konštruktérom, pracovníkom údržby a výrobcom strojov.

Viac informácií »

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary