Discharge Plastometer Model MP1200

Discharge Plastometer Model MP1200

Tinius Olsen Company is proud to introduce its latest addition to a series of testing machines for testing polymers discharge plastometer MP1200 model. Model MP1200 offers the latest technology for the measurement of melt flow and allows operators to quickly and easily set up and conduct tests melt in accordance with ASTM D1238, ISO 1133-1 & -2, and other international and industry regulations.

MP1200 je k dispozici ve dvou odlišných verzích, manuální verze (model MP1200) a motorizovaná verze (model MP1200M). Manuální MP1200 přichází se vším, co potřebujete (kromě závaží a laboratorní váhy) k provedení měření dle ASTM D1238 Postup A (manuální ořez) gravimetrický hmotnostní index toku taveniny (MFR). Zkušební zatížení se aplikují ručně.

MP1200 může být dodatečně vybaven volitelnými funkcemi a příslušenstvím, včetně nástrojů pro ISO 1133 a programovatelným snímačem přemístění pístu (zkráceně PPDT), pro zkoušky v souladu s postupy B a C (ASTM D1238), nebo pro měření objemového indexu toku taveniny (neboli MVR) a výpočty hustoty taveniny. Další volitelné položky jsou manuální a automatický ořez vzorku. Použití tohoto příslušenství vede, při zkouškách některých materiálů, k omezení vlivu lidského faktoru na měření a tím ke zvýšení přesnosti a opakovatelnosti výsledků měření.

MP1200M je vybaven motorizovaným zařízením pro manipulaci se závažím (WLD), které dále automatizuje zkušební postup. WLD bezpečně a automaticky aplikuje zkušební závaží na píst v časových intervalech zvolených uživatelem v průběhu zkoušky. Je také k dispozici s PPDT a příslušenstvím pro ořez vzorku, stejně jako s příslušenstvím pro stanovení poměru indexu toků (FRR) dle ASTM D1238 Postup D pro polyetylén. Dále je možné přístroj vybavit pneumatickým příslušenstvím pro vytlačení plastu a vyčištění přístroje po zkoušce.

Výtlačný plastometer Model MP1200
   Obr.: Model MP1200M (motorizovaný) zobrazen s programovatelným snímačem přemístění pístu a automatickým ořezem.


Obě verze jsou vybaveny nově navrženou pecí, která nyní používá tří-zónový ohřívák pro nepřekonanou kontrolu teploty (+/- 0.1°C od zadané teploty) podél celé zkušební oblasti, splňující nové požadavky uvedené v ISO 1133-2. Pec je dále vybavena táhlem pro rychlé uvolnění a vyjmutí zkušební kapiláry před samotným čištěním přístroje.

MP1200 je vybaven uživatelsky přívětivým barevným dotykovým LCD displejem. Operátoři mohou konfigurovat nastavení dostupné pro zařízení a uživatelské nastavení programu (jazyk, jednotky, alarmy, atd.). Jednotlivé zkušební protokoly lze nastavit a uložit pro rychlé vyvolání. Při programování zkoušek, mají operátoři možnost výběru, který identifikátor vzorku si přejí použít z předinstalovaného seznamu nebo mohou vytvořit vlastní identifikátory. Mohou rovněž vybrat, které zkušební výsledky si přejí uvést do protokolu. Výsledky zkoušky jsou zobrazeny automaticky na jejím konci a mohou být uloženy nebo vytištěny tiskárnou připojenou k MP1200 USB portem. Pro více sofistikovaný sběr dat pracuje MP1200 se softwarem Tinius Olsen Horizon. Horizon může uložit neomezené množství nastavení zkušebních postupů a výsledků pro jejich pozdější vyvolání. Operátor také může generovat zkušební protokoly a SPC regulační grafy.


Klíčové znaky:

• Tří-zónový ohřívák

• Dotykové ovládání

• Rychlé uvolnění zkušební kapiláry

• Výkonný software pro ovládání přístroje a analýzu dat

• Připojení přes USB

• Kuželový design zkušebního závaží


Volitelné příslušenství:

Poměr indexu toků (FRR)

Přidáním tohoto FRR přípravku umožňuje určit poměr toku mezi dvě nebo tři různé zkušební zatížení na jedno naplnění materiálem.

Ořezávací nástroje

Jsou k dispozici dva typy ořezávacích nástrojů – manuální ořez, nebo motorizovaný ořez. Manuální ořez (vlevo nahoře) je vybaven klikou, kterou operátor otáčí, když je vyzván; motorizovaný ořez (nahoře vpravo) automaticky ořízne extrudát v intervalech zadaných uživatelem.

Pneumatické čištění a vytlačení

K dispozici buď jako příslušenství pouze pro vytlačení zbývajícího materiálu nebo příslušenství pro vytlačení a následné vyčištění přístroje. Toto příslušenství ve spojení s motorizovanou plošinou pro manipulaci se závažím umožňuje více automatizovaný provoz přístroje MP1200M.

Víc informací v příloze.


www.anamet.cz

  • autor:
  • Anamet s.r.o.
  • Anamet s.r.o.

    Anamet s.r.o.

    Measuring systems, laboratory devices, measurement, research workplaces, production automation, prototyping, simulations, analyzes.

DownloadsYou might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary