Conference Moulds Brno 2015

Conference Moulds Brno 2015

In a pleasant environment of the Brno dam in the hotel Maximus Resort, held from 27 to 28 May 2015 the company JAN SVOBODA s.r.o. again after its already traditional seminar focused on injection mold technology, and plastics processing. It can be said that this seminar is the largest professional event of this kind in our former Czechoslovak homeland.

Vyše stovku účastníkov privítali  - Ján Svoboda st., Ján Svoboda ml. a Lubomír Zeman, ktorí sa striedali v moderovaní dvojdenného seminára. O úvodnú prednášku sa postaral Ing. Ján Svoboda zo spoločnosti JAN SVOBODA s.r.o., a venoval sa možnostiam a výhodám plne elektrických vstrekovacích strojov. Medzi ne patria znížená energetická náročnosť – nižšia spotreba stroja, zvýšená presnosť pohybov, presná a opakovateľná veľkosť dávky, urýchlenie výroby o cca 10 – 30 % podľa typu výroby, výrazne znížená náročnosť na údržbu.

Konference FORMY Brno 2015
   Konferenciu otvorili (zľava): Ing. Jan Svoboda ml., Jan Svoboda st., Ing. Lubomír Zeman


Nasledovala prednáška pána Jana Žáka z Böhler Uddeholm CZ s.r.o., ktorý sa venoval problematike voľby ocele na formy a ich časti. Medzi najdôležitejšie kritériá pri výbere ocele patria metódy spracovania plastov, druh spracovávaného plastu, prípadne druh plniva, veľkosť formy (rám, vložka, jadro), plánovaný počet vyrobených kusov (životnosť formy), požiadavky na povrchovú akosť výrobku a najčastejšie vady vznikajúce v priebehu prevádzky nástroja.

O tretiu prednášku sa postaral Ing. Miroslav Kollár zo spoločnosti SimulPlast s.r.o. Venoval sa problematike správnej interpretácie MoldFlow analýzy temperácie foriem. Analýzy boli vytvorené 3D softvérom Moldex 3D, ktorý umožňuje kvalitné plne 3D namodelovanie rôznych temperačných prvkov, ktoré sú v maximálnej zhode s realitou.

Konference FORMY Brno 2015
   Pohľad na prednú časť zaplnenej sály


Dr.-Ing. Ondřej Kotera z Fraunhofer-Institut fur Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU prítomným objasnil problematiku reológie taveniny plastov vo zvarových zónach. Najčastejšie sa to týka zvárania troma technológiami, a to zvárania horúcim telesom, vibračným  a ultrazvukovým zváraním. Samozrejme nemôžu zaostávať ani ďalšie technológie: teplovzdušné zváranie, zváranie infračerveným lúčom, extrudérom,  laserom a vysokofrekvenčné zváranie.

Pán Viktor Kovács zo spoločnosti MILACRON Czech Republic spol. s r.o. porozprával o nových produktoch spoločnosti MILACRON, ktorá na veľtrhu NPE 2015 odhalila svoje nové logo a zjednotené portfólio produktov spolu s dcérskymi spoločnosťami.

 Konference FORMY Brno 2015
   Konferencia bola aj naživo streamovaná na niektoré vysoké školy


Ing. Jiří Svatoš zo spoločnosti Messer Technogas s.r.o. priblížil problematiku automatizácie manuálneho čistenia foriem v rôznych priemysloch, či už gumárenskom, plastikárskom, v zlievarňach a v lakovniach plastov - kvapalným oxidom uhličitým. Výhodou čistenia peletami suchého ľadu je vyššia ochrana životného prostredia, ktorá postupne vytlačuje tradičné organické rozpúšťadlá, chlórované zlúčeniny a ostatné, väčšinou jedovaté chemikálie.

Ing. Edwin Hilgeholt z holandskej spoločnosti Dahanan predstavil možnosti tandemovej technológie foriem, ktorá pri svojej konštrukcii využíva aj dobu chladenia (prestojov). Táto technológia umožňuje efektívne využívať dobu chladenia, tzv. mŕtvy čas, ktorý spôsobuje náklady v lisovacom cykle.

Ing. Pavel Stoklásek z Fakulty aplikovanej informatiky Univerzity Tomáše Bati v Zlíne vo svojom príspevku vtipne demýtizoval aditívne technológie pri návrhoch dielov a výrobe prototypov (3D tlač).

Ing. Jiří Krutina z firmy Lintech s.r.o. prítomným porozprával o laserových technológiách pri spracovaní plastov, zváraní, gravírovaní a o metodikách vhodného výberu laserového systému.

Sériu prednášok prvého dňa uzavrel Ing. Lubomír Zeman zo spoločnosti PLAST FORM SERVICE s.r.o., témou kompozity s termoplastickou matricou v automobilovom priemysle.

Konference FORMY Brno 2015
   Ing. Miroslav Kollár zo spoločnosti SimulPlast s.r.o.


Druhý deň pokračoval prednáškami Prof. Ing. Pavol Alexy z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na témy: bioplasty a biodegradovateľné plasty a tokové krivky materiálov.

Pán Jan Hudec z Misan s.r.o. pokračoval prednáškou s názvom "Formy s konformným chladením vyrobené laserovým spekaním kovov."

Po prestávke vystúpil Ing. Jiří Rejhon, CSc. z GWK Gesellschaft Wärme Kältetechnik GmbH s témou o tepelnom managemente foriem.

Pán Lukáš Viktorin z TDZ Power SE predstavil stroj HCB 110 CNC/GD pre efektívne obrábanie foriem. Ide o horizontálnu vyvrtávačku s prídavným vertikálnym otočným stolom a s prídavným vyvrtávacím zariadením pre hlboké vŕtanie delovými vrtákmi.

Na záver predstavil Ing. Ján Svoboda MachieLOG IT – sledovanie foriem vo výrobe, v sklade a na údržbe. Tento systém je vytvorený tak, aby sa maximálne zjednodušilo sledovanie pohybu foriem, ich opráv a tiež nasadenie vo výrobe.

www.jansvoboda.cz

  • autor:
  • JAN SVOBODA s.r.o.
  • JAN SVOBODA s.r.o.

    JAN SVOBODA s.r.o.

    Complex deliveries of semi-finished products for molds for plastics, tools for molding plastics and light metals, machine tools, tempering equipment, temperature regulators.

PicturesYou might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary