• Home
  • Features
  • Complex care of plastic injection molds from Formy Tachov s.r.o.

Complex care of plastic injection molds from Formy Tachov s.r.o.

Complex care of plastic injection molds from Formy Tachov s.r.o.

Mission Formy Tachov s.r.o. is to participate and assist customers in the smooth, efficient and highly economical production of plastic products. The company offers innovative development, design, production and service of plastic injection molds. The strategy of the company is to offer, develop and innovate complex form care services and fully utilize its core competencies.

Konstrukce/CAD

- Provádíme vlastní Mold Flow analýzy, termické výpočty
- Navrhujeme inovativní a efektivní chlazení / temperace forem
- Nabízíme řešení zajišťující krátký cyklus lisování
- Standardizujeme konstrukční řešení
- Pro každý projekt děláme FMEA
- Zaměřujeme se na snadnou vyrobitelnost formy
- Zavádíme bezvýkresovou dokumentaci
- Validace, řízení změn

Programování/CAM

- CAM SW - WorkNC; CATIA V5; HSM WORKS
- 3 – 5-ti osé obrábění
- Optimalizace dráhy nástroje
- CAD/CAM Cimigrafi pro vytváření popisů
- Volba optimální strategie obrábění
- Knihovna nástrojů, typ upnutí, velikost uložení, typ frézy

Technická kontrola/Kontrola kvality

- Měření CNC 3D
- Mezioperační kontrola kvality
- Měřicí protokoly
Destruktivní testy přepravek
- ISO 9001:2008
- Proces trvalého zlepšování
- Zlepšovací návrhy
- Audity dodavatelů strojní kooperace
- Evidence a analýza vícenákladů

Formy Tachov 
  

Servis forem

Princip FT Mould Doctor

Léčení forem vykazujících následující nedostatky:

- Nestabilitu procesu
- Vysokou zmetkovitost
- Neoptimální čas chlazení a čas cyklu
- Omezenou funkčnost
- Rychlé opotřebení tvarových a funkčních částí forem
- Neoptimálně zvolenou vtokovou soustavu
- Neoptimálně zvolený chladicí systém
- Propady, studené spoje, pálení, …

FT pracovníci vyšetří problémové formy a výlisky přímo v provozních podmínkách.

Navrhneme a realizujeme:

- Optimalizaci a stabilitu procesu
- Zkrácení času cyklu o 10 až 20 %
- Zvýšení kvality vyráběných dílů
- Úsporu materiálu
- Školení technologů při předání formy
- Podpora a poradenství Kunststoff-Institut Lüdenscheid

FT Mould Doctor - case study

- Family formy – nerovnoměrné plnění
- Čas chlazení – 36 s, stopy na dezénu, vysoká zmetkovitost
- Výpočet optimálního času chlazení (12 s)
- Mould-Flow + vybalancování vtokové soustavy
- Konstrukční změna
- Optimalizace chlazení formy
- Doplnění topné trysky

Výroba forem

- Produkčně plánovací systém Workplan Enterprise
- Projektové řízení zakázek
- Týmová práce
- CNC/HSC strojní vybavení
- Automatizace výroby
- Proces trvalého zlepšování
- Zkoušení forem


Vyrábíme formy na vstřikování plastů do hmotnosti 20 tun pro:

Automobilový průmysl
Přepravky a transportní systémy
Technické díly

  • autor:
  • Formy Tachov s.r.o.
  • Formy Tachov s.r.o.

    Formy Tachov s.r.o.

    Plastic injection tools. Development, design, manufacture, sale, repair and service of plastic injection tools up to 20 tonnes for the automotive industry.You might also be interested 

Upcoming Events