Coaching Skills Manager

  • 05.03.2015 - 05.03.2015 | Trenčín | Slovensko
Slovak Chamber of Industry and Commerce invites you to a seminar.

Koučing sa dá chápať aj ako spôsob, ktorým sa dá pomôcť manažérom a lídrom viesť svoj tím, efektívne využívať potenciál jednotlivcov, porozumieť ľuďom a tak ich motivovať a viesť ich k tomu, aby ich práca bavila, robili ju s radosťou a prinášali lepšie výsledky. Avšak nie každý má čas stať sa 100% koučom a nie vždy sa dá v riadení aplikovať koučing. My Vám chceme predstaviť koučing ako metódu, ktorú môžete využiť vo svojej každodennej práci, metódu, ktorá v konečnom dôsledku môže priniesť zlepšenie pracovnej klímy a zvýšenie pracovných výkonov.

Cieľová skupina

  • manažéri rôznych úrovní
  • riadiaci pracovníci, vedúci tímov
  • ktokoľvek, kto má záujem zistiť, čo je koučing a čo z neho môže využiť vo svojej praxi

Kontakt:
Viera Piknová
Tel.: 032 6523834
Fax: 032 6521023
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Web: www.tn.sopk.sk
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary