• Home
 • Features
 • Awarded engineering technology at industrial fairs in Prague

Awarded engineering technology at industrial fairs in Prague

Awarded engineering technology at industrial fairs in Prague

From 13 to 16 March was held in Prague premiere industrial fairs FOR INDUSTRY, FOR LOGISTIC, FOR ELECTRON, for Energy and FOR AUTOMATION focused on engineering, logistics, electronics, power and automation in the presence of 326 exhibitors from 10 countries.

Areál PVA EXPO PRAHA v Letňanech přivítal 16 842 návštěvníků, kterým se na jednom místě představila celá řada nových produktů a technologií z různých oborů průmyslu a díky tomu získali informace o aktuálních tématech i vývoji v jednotlivých oblastech.

Průmyslové veletrhy byly slavnostně zahájeny vernisáží, jíž se účastnila řada významných hostů. Mezi přítomnými nechyběli prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., rektor ČVUT v Praze, Ing. Eduard Muřický, ředitel Odboru strategií a trendů MPO ČR, a Mgr. Ondřej Lněnička, starosta městské části Praha-Letňany. Z oblasti elektromobility na zahájení promluvil pan Ing. Martin Hejral, PR manažer společnosti OPEL ČR, společně s Ing. Jaromírem Marušincem, Ph.D., MBA, předsedou Asociace elektromobilového průmyslu. Celému veletrhu také popřál hodně úspěchů Ing. Pavel Sehnal, předseda představenstva společnosti ABF, a.s. Dalšími významnými osobnostmi, které se zúčastnily tohoto slavnostního aktu, byli Ing. Jaroslav Čížek, MBA, generální ředitel veletržní správy ABF, a.s., Daniel Bartoš, DiS., ředitel veletržní správy ABF, a.s., Ing. Hana Marková, ředitelka OT Průmysl ABF, a.s., Ing. Vanda Yousifová, hlavní manažerka elektrotechnických veletrhů. Všichni řečníci popřáli veletrhům úspěch, mnoho návštěvníků a spokojených vystavovatelů.

GP FOR INDUSTRY 2012 - Profika - předání ceny 
Předseda hodnotitelské komise prof. Dr. Ing. František Holešovský předal Cenu za technologii společnosti Profika s.r.o. za Dlouhotočný automat XD32H.  

Druhý veletržní den proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů soutěží GRAND PRIX a TOP EXPO v nádherném prostředí Břevnovského kláštera. Vystavovatelé si mohli prohlédnout skvosty těchto prostor při neobyčejné prohlídce. Večer zahájil svým úvodním slovem generální ředitel ABF, a.s., Ing. Jaroslav Čížek, MBA. Dalšími významnými hosty galavečera byli prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., rektor ČVUT v Praze, prof. Ing. František Hrdlička, CSc., děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze, prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng.h.c., proděkan pro zahraniční styky Fakulty strojní ČVUT v Praze a prezident Inženýrské akademie ČR, I ng. Eduard Muřický, ředitel odboru strategií a trendů Ministerstva průmyslu a obchodu, RNDr. Josef Černý, člen prezidia České logistické asociace, a mnozí další. Celým večerem provázel známý moderátor Alexander Hemala.

Do soutěže o nejlepší exponát nebo technologii GRAND PRIX mohly vystavující firmy přihlásit výrobek, který je inovativní, přináší pokrok v daném oboru a svými parametry je srovnatelný se světovou úrovní.

Odborné hodnotitelské porotě soutěže GRAND PRIX - FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC předsedal doc. Ing. Stanislav Maňas, CSc. Z celkem 19ti přihlášených exponátů nebo technologií komise rozhodla udělit 3 ceny za nejlepší exponát/technologii GRAND PRIX bez určení pořadí. GRAND PRIX FOR INDUSTRY 2012 získala firma PROFIKA s.r.o. za CNC Dlouhotočný automat „SWISS" XD32H, včetně kompletní technologie „šachová figura", za jeho řidící systém FANUC a jeho komplexní řešení pro výrobu složitých výrobků z tyčového materiálu. Společnost 4ISP s.r.o. obdržela GRAND PRIX FOR INDUSTRY 2012 za Kazetový systém pro stavbu jednoduchých CNC strojů-C12 a tiskárnu Fabbster z tohoto systému. Firmě J.A.Clean, s.r.o. byla předána cena GRAND PRIX FOR LOGISTIC 2012 za Bezpečnostní zábrany „FLEX IMPACT", které představují inovativní řešení bezpečnostních zábran a ochranných prvků umožňující zajištění ochrany pracovníků, skladovacích systémů, přepravních prostředků a stavebních prvků v logistických i výrobních provozech. ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY patří firmě ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o. za Tiskárnu Markem-Imaje 9232 1.1G.

Česká společnost strojírenské technologie již čtvrtým rokem vyhlásila Cenu za technologii, kterou  uděluje nejvýznamnějšímu technologickému řešení, progresivní technologii případně netradičnímu postupu ve strojírenské výrobě, které jsou prezentovány na veletrhu FOR INDUSTRY. Předseda hodnotitelské komise prof. Dr. Ing. František Holešovský předal Cenu za technologii společnosti Profika s.r.o. za Dlouhotočný automat XD32H. „Tato technologie zahrnuje moderní řešení multifunkčního stroje s obráběním v překrytém čase. Jedná se o technologicky vysoce přínosné řešení pro výrobu z pohledu produktivity obrábění sérií součástí malých průměrů. Stroj je vybaven podavačem tyčového materiálu a odváděním třísek," oceňuje tuto technologii prof. Holešovský.

V soutěži o nejzdařilejší expozici, která je zároveň i vysoce funkční a splňuje kritéria pro komunikaci se zákazníkem včetně označení a celkového designu, ocenění TOP EXPO veletrhu FOR INDUSTRY získala společnost BIBUS s.r.o., na veletrhu FOR LOGISTIC byla jako nejpůsobivější oceněna expozice společnosti BITO skladovací technika CZ s.r.o.

Ohlasy po veletrhu z řad odborných garantů:

„S naší účasti na veletrhu FOR INDUSTRY 2012 jsme vcelku spokojeni s ohledem na některá nová a úspěšná designová řešení, která jsme tam prezentovali. Bylo to především krytování velkých obráběcích center a designová řešení systémů pro závodní vozidla, což bylo doloženo rovněž spoluúčastí výrobních podniků v našem stánku. Návštěvníci tak mohli názorně uvidět, že design neznamená jenom nezávazné módní stylové hrátky, jak je mediálně často předváděno, ale že se především jedná o přínosnou tvůrčí činnost, dnes již v kvalitní strojírenské výrobě zcela nezbytnou. Design dokáže předvést dokonalost výrobků a tím také vytvořit věhlas značky strojírenské firmy. Předvedené práce Asociace designérů ukázaly, že naši členové jsou schopni takové požadavky plnit." sdělil Miloslav Šindler, předseda Asociace designérů.

„Dle názoru Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR má veletrh stoupající kvalitativní úroveň, a můžeme si jen přát, aby tento trend pokračoval. Jedině tímto se dostane naše republika opět na výsluní ve vývoji v průmyslu, tak jak kdysi bývala...," zhodnotil účast Bedřich Danda, předseda.

Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech s radostí uvítá průmyslové veletrhy i v příštím roce a to v termínu 19. - 21. února 2013. Více na http://www.forindustry.cz/ a http://www.electroncz.cz/

 • autor:
 • ABF a.s.

  Pictures  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary