• Home
 • Features
 • A report from the 5th year of the seminar Trends in the plastics industry

A report from the 5th year of the seminar Trends in the plastics industry

A report from the 5th year of the seminar Trends in the plastics industry

During the last week, Slovak plastics cluster traditionally organized seminar from the series Trends in the plastics industry in the areas of Nitra Mikado Hotel. Members and non-members of Slovak plastics cluster attended the event which brings new information on the plastics processing. This time the event was focused on practical information related to the Tool Forms and materials. This seminar was preceded by the general meeting of Slovak plastics cluster.

Úvodnú prednášku predniesol prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a venoval sa tematike realizácie výskumu a meraní v Centre pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov. Centrum bolo otvorené tento rok a je pripravené na spoluprácu so všetkými plastikárskymi firmami pre potreby predsériovej výroby.

Nasledoval príspevok Ing. Jana Svobodu zo spoločnosti Jan Svoboda s.r.o. o dôležitých drobnostiach pre vyššiu efektivitu, ktorá dokáže ušetriť nemalé finančné prostriedky nástrojárňam a lisovniam (chladiace zostavy, emulácia temperačného prístroja, collapsiblecore na vnútorné závity).

Ďalšiu prednášku viedol opäť Ing. Jan Svoboda, kde sa venoval problematike tandemových foriem. Výhodou týchto foriem je využívanie tzv. mŕtvych časov (času chladenia) vo forme, ktoré spôsobujú navyšovanie nákladov v lisovacom cykle.

Reportáž z 5. ročníka seminára Trendy v plastikárskom priemysle


Tretiu tému otvoril Ing. Jiří Pastor zo spoločnosti Jan Svoboda s.r.o. o možnostiach online sledovania foriem, strihacích a tvarovacích nástrojov. Sledovať formy je možné kedykoľvek bez dodatočného prídavného zariadenia a skrytých nákladov, vrátane sledovania cyklu a chybovosti.

Nasledujúca téma, ktorej sa venoval Ing. Miroslav Kollár zo spoločnosti Simulplast s.r.o., sa zamerala na softvér Moldex3D - simulácia verzus defekty dielov (uzatvorený vzduch, studené spoje, prepady povrchu, lunkre, orientácia vlákien, degradácia materiálu, deformácie).

Posledná prednáška patrila trendom vo výrobe foriem a nástrojov na Slovensku. Téme sa venoval Ing. Tibor Tekeľ zo spoločnosti Esox-Plast s.r.o., kde hovoril o konkurencieschopnosti nástrojární na Slovensku, ich minulosti, súčasnosti a budúcnosti.

Všetci prítomní obdržali zborník obsahujúci témy, ktoré zazneli na seminári a ďalšie aktuálne informácie.

 • autor:
 • red.

  Pictures  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary