• Home
  • News
  • Zúčastnite sa prieskumu dodávateľov 2014 a získajte prehľad

Zúčastnite sa prieskumu dodávateľov 2014 a získajte prehľad

  • 18.03.2014

Dovoľujeme si Vás pozvať k účasti na ďalšom „Prieskume dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku, 2014“, ktorý organizuje spoločnosť PwC v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR (ZAP SR).

Radi by sme preskúmali a zanalyzovali situáciu v segmente dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku. Cieľom nášho prieskumu je získať obraz o súčasnom stave a očakávanom budúcom vývoji v tomto odvetvi. Chceme zhodnotiť najmä vývoj na slovenskom trhu a analýzu kľúčových faktorov, posúdiť zmeny, ktoré sú pre toto odvetvie špecifické a priniesť reakcie dodávateľov na tieto zmeny.

Na prieskume sa zúčastníte kliknutím na linku www.pwc.com/sk/dodavatelia-automobilov.Tento on-line prieskum je dostupný v slovenskom a anglickom jazyku a jeho vyplnenie potrvá približne 10 minút. Oceníme, keď odpovede spracujete do 26. marca 2014. Ak mate akékoľvek otázky ohľadom prieskumu, kontaktujte prosím Petra Mrnku na +421 2 59350 416 alebo e-mailom peter.mrnka@sk.pwc.com.

Všetky Vaše odpovede sú striktne dôverné, nebudú zverejnene tretím stranám a nebudú sa spájať s menom spoločnosti.  Spracovane výsledky a analýza dát z prieskumu nebudú obsahovať žiadnu referenciu na konkrétnu spoločnosť. Cieľom tohto prieskumu je zobraziť všeobecné trhové podmienky na poli dodávateľov automobilového priemyslu.

Výsledky prieskumu budú zverejnene koncom apríla 2014 prostredníctvom nasej webovej stránky www.pwc.com/sk. Záverečnú správu Vám exkluzívne zašleme na e-mailovu adresu, ktorú zadáte pri vyplnení prieskumu.

Ďakujeme Vám za Váš čas a ústretovosť. Verím, že Vám výsledky tohto prieskumu prinesú mnoho užitočných poznatkov a budú pre Vás zaujímavým čítaním.

S úctou

Jaroslav Holeček, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR
Jens Horning, líder pre automobilový priemysel
Peter Mrnka, špecialista pre automobilový priemysel

  • autor:
  • ZAP SR
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary