• Home
 • News
 • We are launching a new concept of workshops, sign up today!

We are launching a new concept of workshops, sign up today!

 • 20.02.2014

This year offers NATUR-PACK, a.s. a new concept of seminars that will be specialized in a particular field of packaging and waste issues.

Ďalšou pridanou hodnotou seminára bude spoluúčasť hosťujúceho lektora z externej organizácie na vybraných seminároch. Seminár bude viesť environmentálny konzultant z NATUR-PACK, a.s. Na záver každého seminára bude priestor na Vaše otázky a diskusiu.

Základné semináre Obaly od A po Z sa uskutočnia v Bratislave, Banskej Bystrici, Martine, Nitre, Trenčíne, Poprade, Košiciach, Žiline a vo Zvolene. Miesto a dátum konania ostatných seminárov budeme priebežne dopĺňať.

Ponuka seminárov na rok 2014

 • Obaly od A po Z
 • Elektroodpady a batérie
 • Obaly a odpady v praxi - s Ing. Zuzanou Balkovou z EKO-IN
 • Opakovane použiteľné obaly a ich preprava cez hranice – s Vladom Volekom zo SYBA
 • Obaly a odpady z obalov v zahraničí – s Ing. Ľubomírom Augustínom z Reclay Group Slovensko

Organizačné pokyny

 • Semináre sú určené pre všetkých záujemcov a sú bezplatné.
 • Z pravidla sú v doobedňajších hodinách od 10:00 a trvajú zhruba dve hodiny.
 • Na seminár je potrebné sa zaregistrovať na stránke TU». Po úspešnej registrácii Vám bude najneskôr do troch pracovných dní zaslané potvrdenie o prihlásení.
 • Z jednej organizácie sa môže zúčastniť iba jeden zástupca. V prípade voľných miest alebo opodstatnených dôvodov je možné urobiť výnimku.
 • autor:
 • NATUR-PACK, a.s.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary