Waste management in the corporate environment

  • 24.02.2015 - 24.02.2015 | Trenčín | Slovensko
Target group: managers employer authorized staff in caring for the environment, manager OŽP etc ..

Program:

  • Havarijný plán na nakladanie s odpadom
  • Evidencie odpadov
  • Identifikačný list nebezpečného odpadu
  • Prevádzkové poriadky
  • Dokumentácia k recyklačnému fondu a zákonu o obaloch
  • Orgány štátnej správy

 

POZVÁNKA

Kontakt:
Viera Piknová
Tel.: 032 6523834
Fax: 032 6521023
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Web: www.tn.sopk.sk

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary