• Home
 • Features
 • The successful conference of PMA 2023 and SRC 2023

The successful conference of PMA 2023 and SRC 2023

The successful conference of PMA 2023 and SRC 2023

On May 24-26, 2023, the 9th year of the international conference "Polymer materials for the automotive industry" PMA 2023 and the 25th year of the "Slovak Rubber Conference" SRC 2023 was held in the congress center at the castle in Smolenice.

Atmosféra konferencie PMA 2023 a SRC 2023 sa v tomto roku niesla v slávnostnom duchu osláv 80. výročia začiatku vzdelávania v oblasti polymérnej chémie a technológie na STU v Bratislave a 60. výročia činnosti Ústavu polymérov SAV. Otváracie príhovory mali prorektor STU prof. Ing. Ján Híveš, PhD. a predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., ktorí zoznámili prítomných s históriou a súčasnosťou oboch organizácii. Prof. Hudec, riaditeľ Ústavu  prírodných a syntetických polymérov (ÚPSP) FCHPT STU, prešiel históriou výuky polymérnych materiálov a technológií na STU v Bratislave, Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc., riaditeľ ÚP SAV zasa úspešnou činnosťou Ústavu polymérnov SAV.

V prvý slávnostný deň si históriu výučby a výskumu v oblasti polymérov na jednotlivých univerzitách pripomenuli  prof. Ján Roda z VŠCHT v Prahe, prof. Jaromír Šňupárek z Fakulty chemickej technológie Univerzity Pardubice, prof. Roman Čermák z Fakulty technologickej UTB Zlín a prof. Michal Veselý z Fakulty chemickej VÚT Brno. V rámci úvodného dňa  predniesli  plenárne prednášky aj prof. Ulrich Giese, riaditeľ  DIK v Hannoveri a Ing. Ivan Kebísek z technologického centra Yanfeng International Automotive Technology v Trenčíne.

Po slávnostnom úvode nasledovali odborné prednášky na tému spracovania gumy a plastov so zameraním na automobilový priemysel. Zazneli zaujímavé prednášky na tému antibakteriálnych polymérov od Zdenka Špitálskeho,  optimalizácie procesu vulkanizácie novými aditívami na báze fluóru od Dariusza Bielinského, či vplyvu oxidu zinočnatého v podaní Drahoša Čadeka. Priestor bol daný aj modifikáciám vlastností gumy napr. elektromagnetické tienenie Jána Kruželáka, či elektrické a mechanické vlastnosti zmesí plnených sadzami od Tuby Evgin.

Primát však mali prednášky zamerané na cirkulárnu a udržateľnú ekonomiku gumárenských a plastových materiálov. Kĺúčove boli prednášky zahraničných účastníkov ako Fabio Bacchelli o eco dizajne a recyklácii, udržateľnosti v oblasti výroby plášťov pneumatík Jiřího Brejchu a  firmy Lanxess, ktorá ústami Antonie Albers predstavila prechod na plne cirkulárnu výrobu surovín pre gumárensku výrobu do roku 2035. Devulkanizácia plášťov v podaní Rana Zamira a Jannika Laagesa zase načrtli cestu použitia surovín z ojazdených pneumatík na výrobu nových gumárskych produktov.

konferencia PMA 2023 a SRC 2023 sa niesla v slávnostnom duchu 
  

Mladí študenti a doktoranti STU,  Univerzity v Pardubiciach a ÚP SAV  osviežili prednášky svojimi poznatkami z problematiky vývoja biopolymérov pre 3D tlač medicínskych implantátov, 3D tlače kompozitov, aplikácie biodegradovateľných  zmesných  biopolymérov PLA/PHB, spracovania a aplikácie  ligninu, ako aj problematiky kompostovania a pod.

Priamo z priemyselnej praxe boli odprednášané prednášky z oblasti nových trendov vo výrobe pneumatik firmy Continental (Mária Podobová), napeňovaných materiálov pre oplášťovanie káblov firmy  BizLink (Henrich Krump), lepidiel a adhezív firmy  Henkel (Eduard Osvald), ako aj  simulácie pri dizajne plastových dielov (Miroslav Kollár). Jednou z posledných prednášok konferencie bol pohľad Pavla Alexyho na cirkulárnu ekonomiku bioplastov s jej prednosťami a úskaliami a konferenciu zavŕšil svojim vystúpením Ulrich Giese na tému elastomérnych kompozitov  s využitím plnív na báze polysacharidov.

Okrem prednášok bolo predstavených 18 posterov, zameraných na podobné témy ako odborné prednášky. Novinkou tohto ročníka bolo udelenie ceny Nadácie Štefana Rosinu trom najzaujímavejším posterom. Víťazmi sa stali  pán Nicolaos Konios, Andrea Kvasničáková a Kristína Vírostková ceny im udelil osobne Miroslav Rosina, syn Štefana Rosinu.

V príjemnom prostredí Smolenického zámku po odbornom programe nasledovali neformálne stretnutia na výmenu skúsenosti a kontaktov.  Všetci prítomní si pochvaľovali ako náplň, tak aj organizáciu prednášok. Témy boli zaujímavé, pestré a mali rýchly spád. Vďaka sponzorom a mediálnym partnerom sa podarilo zabezpečiť zaujímavý odborný, ako aj spoločenský program konferencie Všetci účastníci sa tešia na nový ročník v tohoročnom formáte, ktorý by sa mal uskutočniť v dňoch 21.5. až 23.5.2025 opäť v kongresovom centre na zámku v Smoleniciach. 

 • autor:
 • prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary