Tax and contribution + managers

  • 30.11.2015 - 30.11.2015 | Trenčín | Slovensko
At the end of 2015, issued by Jozef Mihal the fifth part of "tax and contribution tips". The author will present the new book in person at the seminar.

Hlavnou témou budú dane a odvody majiteľov firiem a štatutárov obchodných spoločností (s.r.o.) vrátane dopadov na plnenia zo Sociálnej poisťovne – dôchodky, minimálne dôchodky, nemocenské dávky, materské...

Okrem toho budeme hovoriť o ročnom zúčtovaní dane za rok 2015, o dohodách o prácach mimo pracovného pomeru, pozrieme sa na dôchodkový systém na Slovensku (výpočet dôchodku, minimálny dôchodok, druhý pilier), na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie atď.

Samozrejme budeme vás informovať aj o pripravovaných legislatívnych zmenách pre rok 2016.

POZVÁNKA »

Organizačný garant:
Viera Piknová
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/ 65 257 97
Fax: 032/ 65 210 23
E-mail: viera.piknova@sopk.sk

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary