• Home
  • Features
  • Slovnaft Petrochemicals Plastics manufactures a new generation

Slovnaft Petrochemicals Plastics manufactures a new generation

Slovnaft Petrochemicals Plastics manufactures a new generation

Thanks UNIPOL said Slovnaft Petrochemicals for the European market, four unique types of polypropylene, which increases efficiency in processing plastics. New generation of polymers company developed in cooperation with licensees DOW and it produces at its plant in Bratislava.

Šetrné k životnému prostrediu
Nová generácia polymérov nielen zvyšuje efektívnosť spracovania, ale prispieva aj k ochrane životného prostredia. „Vďaka unikátnym vlastnostiam, ktoré umožňujú zachovať alebo zvýšiť úžitkové vlastnosti hotového výrobku, sa znižuje spotreba polymérov, čím sa zároveň znižuje zaťaženie životného prostredia,“ povedal riaditeľ spoločnosti Slovnaft Petrochemicals Ivan Dežď.


Ideálne na potravinárske obaly
Nové rázuvzdorné kopolyméry s názvom Tatren IM 55 80,  Tatren IM 75 81 a Tatren IM 100 85, sú ľahko spracovateľné a ideálne na vysokorýchlostné vstrekovanie tenkostenných výrobkov komplikovaných tvarov. Zabezpečujú dobrú rozmerovú stabilitu aj u veľkorozmerných výrobkov. Tieto plasty majú navyše výborné organoleptické vlastnosti, čo ich predurčuje na výrobu produktov, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami. Takmer celá ich produkcia (97%) putuje na exportné trhy.

Výrobky pre domácnosť  a záhradu
Polymér Tatren IM 100 85 má niekoľko výnimočných charakteristík, ktoré sú jeho veľkou konkurenčnou výhodou. Aj napriek jeho vysokej tekutosti sa vyrába bez použitia peroxidov a stáva sa čoraz obľúbenejšou vstupnou surovinou pre vstrekovanie pevných obalov na potraviny. V nemalej miere si nachádza uplatnenie pri výrobe tenkostenných výrobkov pre kuchyňu, domácnosť a záhradu.

Materiál na hrubostenné kontajnery aj hračky
Jednou so špecialít technológie UNIPOL je možnosť vyrábať aj výnimočne odolné a tuhé polyméry. Vďaka tejto technológii spoločnosť Slovnaft Petrochemicals vyvinula ďalšiu novinku: nový typ rázuvzdorného blokového kopolyméru  Tatren IM 25 75.

Ten nachádza svoje uplatnenie najmä pri výrobe hrubostenných výrobkov, ako sú skladovacie a transportné kontajnery rôznych veľkostí a tvarov, jednorazové kontajnery pre medicínsky odpad, prepravky a pevné obaly, záhradnú techniku, technické výlisky a viacúčelové výrobky pre domácnosť a kuchyňu. V nemalej miere je používaný na výrobu komponentov pre automobilový priemysel. Tatren IM 25 75  je vhodný aj na výrobky prichádzajúce do kontaktu s potravinami a vyhovuje tiež predpisu EN 71-3 o bezpečnosti hračiek.

Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., reprezentuje petrochemický segment Skupiny SLOVNAFT. Jej ročná produkcia predstavuje 435 kt polymérov vysokej kvality, ktoré sú základnou surovinou so širokou škálou použitia, a to od výroby fólií pre technické i obalové aplikácie, cez produkciu rôznych plastových výrobkov každodennej spotreby, až po vysoko špecializovanú výrobu dielcov pre automobilový priemysel.  Zemepisná poloha spoločnosti predstavuje významnú výhodu pre prienik na rýchlo rastúce trhy polymérov v strednej a východnej Európe.

Spoločnosť Slovnaft Petrochemicals je členom Petrochemickej divízie Skupiny MOL, ktorá patrí medzi významných hráčov na európskom trhu plastov. Svoje obchodné aktivity rozvíja v 40 krajinách sveta. Medzi jej najväčšie exportné trhy patria krajiny strednej a západnej Európy.


  • autor:
  • archív SLOVNAFT, akciová spoločnosť
  • SLOVNAFT, a.s.

    SLOVNAFT, a.s.

    Production and sale of petroleum products and it´s chemical processing - production and distribution of polyethylene (LDPE) and polypropylene (PP), distribution of HDPE.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary