• Home
  • News
  • Slovak plastics cluster met with the Minister of Economy

Slovak plastics cluster met with the Minister of Economy

  • 28.10.2009

On 27.10.2009, a meeting of the Presidium of the Minister of Economy SPK Doc. Ing. Jahnatek the land of Visteon Interiors India Ltd. in Dublin. Meetings attended by Mayor Doc. Ing. Dvonč. PlasticPortal as a media partner at SPK was it.

Cieľom stretnutia bolo predstaviť ministrovi  SPK a prezentovať program a ciele, ktoré chce dosiahnuť. Tie sa týkajú predovšetkým zvyšovania kvalifikovanosti, zvýšenie počtu absolventov stredných a vysokých škôl pre odvetvie plastov, koncentráciu ľudských kapacít na Slovensku pri riešení inovatívnych projektov v oblasti plastov.

Minister Jahnátek prijal informáciu o vzniku SPK s potešením. Otvorene hovoril o spôsoboch ako vláda môže činnosť SPK podporiť. Upozornil na segmenty hospodárstva, ktoré sa budú v najbližších rokoch naďalej na Slovenku veľmi silne rozvíjať. Sú to predovšetkým automobilový a elektrotechnický priemysel. Tie by mali byť jednoznačne i prioritami plastikárskeho odvetvia.

Hosťujúca spoločnosť Visteon je práve významným producentom plastových výliskov pre automobilový priemysel. Je dodávateľom okrem iného i pre PSA a Opel.

SPK bezpochyby v krátkej budúcnosti bude významným článkom spájajúcim požiadavky veľkých nadnárodných firiem s výrobnými a ľudskými kapacitami plastikárskych firiem na Slovensku.

  • autor:
  • redakcia PP
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary