Seminar - a project of tire

  • 19.07.2010

Project partners of the "tire" in cooperation with the Slovak plastics cluster cordially invite you to information and thematic seminar entitled: "High technology and their application in practice"

Technický workshop sa uskutoční dňa 8.septembra 2010 o 10:00 v priestoroch mestskej trnavskej radnici (Hlavná 1, 917 01 Trnava).
Informačno-tematický seminár je organizovaný v rámci projektu „Autoplast“ - Vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre potreby automobilového priemyslu v oblasti plastov, kod ITMS 22410420007.
Partneri projektu sú Mesto Trnava, Plastikársky klaster Zlín, Automobilový klaster – západné Slovensko a Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave.

Viac informácií a prihlášku nájdete v prílohe:

  • autor:
  • red.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary