R & D - Strategic Pillar Development Company

R & D - Strategic Pillar Development Company

Interview with representatives of industrial companies, which has research and development. Research and development for the company Matador Group's strategic pillars. Talking about the CEO of Matador Group Martin Kele.

V tomto roku (2014) spoločnosť MATADOR otvorila v Bratislave nové bizniscentrum s novou budovou administratívy, čo bude jej hlavným poslaním?

Areál, o ktorom hovoríte, bol už historicky spojený s vývojom, pretože tu bol lokalizovaný vývoj bývalej BAZky. Uvedomujeme si, že dlhodobo nemôžeme byť úspešní bez systematického prístupu k vývoju a inováciám a práve preto sa snažíme týmto novým areálom vytvoriť podmienky pre rozvoj našich vývojových aktivít. Našou snahou je, byť čo najbližšie k našim zákazníkom a zároveň v čo najužšom kontakte s vysokými školami, ktoré sú do veľkej miery lokalizované v Bratislave a jej okolí, pretože bez kvalifikovaného personálu nie je možné robiť vývoj na špičkovej úrovni. Okrem našich vlastných vývojových aktivít by sme sem radi pritiahli aj ostatné spoločnosti, ktoré sa aktívne venujú vývoju v rôznych oblastiach, prevažne však automotive. Čiže, keď to zhrniem, naším úsilím je vytvoriť v tomto areáli silné slovenské vývojové centrum.
 

Investície do výskumu a vývoja posilnila vaša spoločnosť najmä kúpou českej spoločnosti AUFEER DESIGN v roku 2007. Na čo konkrétne sa orientuje táto časť MATADOR-u?

Vstup do AUFEER DESIGN (AFD) nebolo ad hoc rozhodnutím, ale napĺňaním dlhodobej stratégie skupiny, pretože sme boli a sme stabilný dodávateľ komponentov a technológií našim OEM zákazníkom, ale chýbala nám časť vývoja. Vstupom do AFD sme výrazne posilnili našu pozíciu ako Tier-1 dodávateľa. Spoločnosť AFD sa venuje hlavne vývoju karosárskych dielov, elektrických častí automobilu, plastov, designu, vývoju svetiel, lisovacích nástrojov a tiež cubingu. Okrem automotive sa nám celkom dobre darí rozvíjať sa aj vo vývoji vlakov a našou najbližšou ambíciou je presadiť sa v oblasti energetiky a leteckého priemyslu. S výsledkami našej práce v oblasti železničného priemyslu sa budete môcť stretávať denne v Bratislave, pretože AFD dizajnoval nové električky, z ktorých nedávno jedna bola uvedená do prevádzky.

 

R&D – strategický pilier rozvoja firmy 
  

Aké sú vaše vízie a ciele pre najbližšie 2-3 roky v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku?

Naše ambície v oblasti vývoja sa nespájajú len so Slovenskom, ale so všetkými krajinami, kde je dopyt po našich kompetenciách. Na Slovenskusa chceme venovať hlavne aplikovanému vývoju v oblasti priemyselnej automatizácie, aplikácie nových druhov materiálov a tiež aplikáciám nových technológií spájania kovových aj nekovových materiálov. Nie je žiadnym tajomstvom, že už dlhšiu dobu sa snažíme o vstup na iné európske trhy a tiež Rusko. Pevne veríme, že sa nám podarí dotiahnuť do úspešného konca jednu z našich akvizičných príležitostí v už spomínaných teritóriách, a tak posilníme našu pozíciu v rámci európskeho priestoru. Za jednu z našich priorít tiež považujeme to, že chceme zohrať podstatnú rolu pri sieťovaní vývojových aktivít na Slovensku, pretože v tomto vidíme na jednej strane veľké medzery a na strane druhej ohromné príležitosti, nielen pre MATADOR, ale celý slovenský priemysel.

 

Ako veľmi je náročné zriadiť výskum a vývoj v podniku? Aké sú vaše osobné skúsenosti?

Po roku 1989 sa výrazne oslabila pozícia vývoja na Slovensku a zostalo tu len pár firiem, ktoré boli schopné ponúkať niečo viac ako len prácu za mzdu. MATADOR však aj v tomto období, ešte v čase „gumariny“, patril medzi spoločnosti, ktoré vývojovým aktivitám venovali veľkú pozornosť, a preto systém riadenia vývoja má u nás svoje miesto a štandardy. Osobne považujem za dôležité vytvorenie správneho prostredia, ktoré podporuje vývojový potenciál, a samozrejme prispôsobiť tomu aj organizáciu spoločnosti. Nemenej dôležitá je práca s ľuďmi, ich správne motivovanie a rozvoj. Našej skupine sa veľmi osvedčila intenzívna práca s vysokými školami, čoho dôkazom je, že v našich vývojových tímoch pracuje množstvo mladých, ambicióznych ľudí.
 

Čím by ste mohli byť inšpiráciou a príkladom pre iné podniky v automobilovom priemysle uvažujúce o zriadení R&D centra na Slovensku?

Hovoriť o tom, v čom by sme mohli byť inšpiráciou pre ostatných, je veľmi ťažké, pretože ciest k úspechu je určite viac. Vývoj je o investíciách do budúcnosti a to si myslím, že slovenským firmám niekedy chýba dostatok trpezlivosti počkať si na efekty, hlavne tie finančné. Na druhej strane je však vývoj o dlhodobosti a stabilite, čo je cieľom každého podnikateľa.
 

Ako sa vám darí spolupracovať so slovenskými univerzitami? Aké sú vaše očakávania?

Slovenské univerzity a VŠ som v mojom rozhovore spomínal už viackrát, čiže naša spolupráca je veľmi dobrá a každý rok sa ju snažíme zdokonaľovať a hlavne zatraktívňovať pre študentov. V čom však vidíme rezervy, je užšie prepájanie VŠ s praxou, a práve preto sme tento rok spustili už druhý ročník študentského inkubátora, ktorý bude lokalizovaný priamo v našich spoločnostiach. Týmto spôsobom si budú môcť študenti priamo v praxi overiť aplikovateľnosť ich technických riešení.
 

Ako vnímate ďalší rozvoj výskumu a vývoja v automobilovom priemysle na Slovensku?

Slovensko za posledné roky dokázalo, že vie vyrábať autá v najvyššej kvalite. Na to, aby sme na Slovensko dotiahli aj väčšiu mieru vývoja, je potrebné presvedčiť automobilky, že sme na to pripravení jednak z hľadiska infraštruktúry, ľudského potenciálu, ale tiež aj z hľadiska legislatívnej atraktívnosti. Myslím si, že k naplneniu všetkých týchto predpokladov môže pomôcť zasieťovanie vývojových aktivít a zadefinovanie spoločnej stratégie, a samozrejme jej postupné napĺňanie. Som presvedčený o tom, že na Slovensku máme potenciál na to, aby sme boli spoľahlivým partnerom pre automobilky aj v oblasti vývoja.

Zdroj: Automotive Innovation Slovakia

Link: http://www.zapsr.sk/wp-content/uploads/2015/01/e-casopis_zap_22014.pdf

 • autor:
 • Vladimír Švač, KPMG


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary