• Home
  • Workshops
  • Practical use of computer simulations Cadmould 3D-F in the design of injection molds

Practical use of computer simulations Cadmould 3D-F in the design of injection molds

  • 10.11.2011 - 10.11.2011 | Liberec | Česko
10.11.2011, Faculty of Mechanical Engineering Technical University in Liberec, 2nd Student
Seminář (10.11.2011) Vám umožní, abyste si při práci se softwarem Cadmould ověřili vliv polohy vtoků a temperace tvarové dutiny na výsledné deformace, vliv tloušťky stěn na tečení taveniny, možnosti výpočtových optimalizací a podobně. Tento seminář se bude konat v počítačové učebně Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci. Blíže opět přiložený program 10.11.2011 a přihláška .
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary