Polymers in times of crisis and beyond - Part 2

Polymers in times of crisis and beyond - Part 2

Plastic industry is also developing rapidly despite the downturn caused by financial and economic crisis. It is rightly considered the industry with great future prospects.

Kompozitné materiály drevoplast  (WPC)

Plasty môžu byť použité nielen v ich čistej forme, ale ako matrice, do ktorej sú vložené iné materiály tak, aby boli spracovateľné do atraktívnych foriem. Kompozity drevoplast, zaznamenali rýchly rast v uplynulých rokoch sú toho príkladom. 

Pri výrobe kompozitov drevoplast sa používa drevná múčka, drevné vlákna a široká škála extrudovateľných polymérov ako sú PP, PVC, atď. Hoci je podiel dreva variabilný, väčšina WPC obsahuje viac než 50 percent. Podľa nemeckého inštitútu Nova, sa na svete vyrobilo minulý rok viac ako 1,5 milióna ton WPC. Z toho najviac v severnej Amerike (asi 1 milión ton), potom v Číne (0,2 mil), v Európe (0,17 milióna) a v Japonsku (0,1 milióna). Analytici z Nova inštitútu predpokladajú, že celosvetová spotreba kompozitov drevo –plast sa  strojnásobí  na približne 5 miliónov ton ročne do roku 2015. Objem trhu v samotnej Číne by mal dosiahnuť zhruba  4 milióny ton.
 
V Európe sú WPC používané hlavne pre vonkajšie podlahové  krytiny (170.000 ton), kde stále viac vytláčajú krytiny z  tropického dreva a v interiéroch vozidiel (50,000 ton).
 V Číne sa využívajú najmä na okná, dvere, lamelové rolety, systémy izolácie stien, parkové lavičky a záhradné chaty.
 
Kompozity drevo plast môžu byť spracované extrúdnym spôsobom alebo injekčným vstrekovaním tak ako bežné termoplasty. Výrobcovia ponúkajú špeciálne stroje a periférie ako i technológie pre formy špeciálne pre spracovanie WPC. 
 
Bioplasty: Špecializované materiály sú na vzostupe

Plasty môžu byť syntetizované z medziproduktov získaných z petrochemických výrobkov. Ale môžu byť syntetizované i z biologického medziproduktov získaných z prírodných produktov. Tieto bioplasty našli svoje vlastné trhy a sú uplatňované hlavne v obaloch a v spotrebnom tovare.
 
Je potrebné rozlišovať medzi bio a biologicky odbúrateľnými bioplastami. Nie každý bio-plast je tiež biologicky rozložiteľný, a nie každý biologicky rozložiteľných plastov je nevyhnutne na bio-báze.
 
Do roku 2013 sa spotreba bioplastov štvornásobý na 900.000 ton, v hodnote približne 2,6 miliardy USD, podľa prieskumu inštitútu Freedonia, Cleveland, Ohio (USA). V nasledujúcich 5 rokoch trh bude aj naďalej rozširovať a v roku 2018  sa predpokladá spotreba približne 2 milióny ton, v hodnote viac než 5 miliárd USD. Avšak, aktuálne štúdie naznačujú, že v nasledujúcich rokoch pomerne vysoké výrobné aj kapitálové náklady, spôsobujú problém s dostupnosťou materiálu a problém akceptácie týchto zmien samotných spracovateľov plastov budú brániť v možnostiach masívnejšieho využitia bioplastov v praxi. 
 
Stále viac typov plastov možno aspoň čiastočne vyrobiť na základe obnoviteľných surovín. Bioplasty ako alternatívne materiály pre štandardné plasty sú na trhu už dlho, no iba v posledných rokoch BASF a DuPont začali tiež používať alternatívne materiály prírodného pôvodu, pre technické plasty. Obaja výrobcovia vyrábajú Polyamid 6,10 na báze sebakovej kyseliny, ktorá sa získava z ricínového oleja.
 
Výstavba priemyselných kapacít na výrobu bioplastov bola dôsledkom vysokých cien ropy a relatívne priaznivých nákladov na bio-materiály. Táto situácia sa zmení keď nastane medzi výrobcami potravín, pohonných hmôt a plastov súťaž o obnoviteľné zdroje ktoré budú potrebovať. 
 
Svetová spotreba kaučuku

V roku 2008 bolo vyrobených 22,8 miliónov ton kaučuku. Je to o 1,7 percenta menej ako v roku 2007. Podľa The International Rubber Study Group (IRSG) sa vyrobilo 10 miliónov ton prírodného kaučuku (NR) ( o 2,3% viac ako v predchádzajúcom roku) a 12,8 miliónov ton  syntetického kaučuku (SR) ( o 4,8% menej ako v 2007).
 
 
V prvej polovici roku 2009, podľa IRSG, spotreba kaučuku celosvetovo klesla o 16 percent,  výroba o 14 percent, oproti predchádzajúcemu roku. Za rok 2009 ako celok, kaučuku dopyt po prírodnom a syntetickom kaučuku klesli o 5,5 percenta, respektíve 7,3 percenta  v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

prvá časť

 • autor:
 • redakcia PP


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary