Plastics in Packaging Industry

Plastics in Packaging Industry

The rapid development of global production of plastics for last 20 years that will be used in virtually all areas of human activities, missed the packaging industry. What was the cause of such a boom?

  Plastové hmoty si predovšetkým získali obľubu vďaka vlastnostiam, keď i napriek nízkej a stálej hmotnosti ponúkajú vysokú záťažovú odolnosť, rezistenciu proti vplyvom počasia a rôznym typom chemikálií. Dôležitú úlohu hrá aj rýchla návratnosť investícií vďaka dlhodobej životnosti výrazné ekonomické úspory.
Plastové materiály neustále zvyšujú svoj podiel na trhu vratných obalov na úkor drevených či kovových materiálov. Vďaka svojej tvárnosti postupne ukrajuje i značný podiel jednocestným obalom na prepravu na väčšie vzdialenosti v podobe vratných skladacích či U-turn obalov pre úsporu objemu pri spätnom zvoze. Na trhu dnes nájdeme širokú ponuku plastových prepraviek, paliet, vozíčkov či veľkoobjemových boxov.

Nesmieme tiež zabudnúť na úlohu fixačných prvkov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť bezpečnej ochrany výrobkov pri preprave alebo skladovaní. Aj tu našli plastické hmoty svoje uplatnenie. Veľmi obľúbené materiály pre výrobu fixácií sú rôzne polymérne hmoty s rozdielnou absorpciou kinetickej energie  pri rázovom namáhaní a kompresné či expanzívne vlastnosti. Ľahčené polyméry sa väčšinou používajú na výrobu bezkontaktného balenia s citlivým povrchom dielca . Hlavnou výhodou balenia sú nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace účinky.

Ďalším veľmi rozšíreným materiálom na výrobu fixácií sú dutinkové plasty, a to sendvičové a vytlačované komôrkové plasty. Rozdiel medzi nimi je vo využití ohybovej odolnosti. Sendvičový materiál ja vyrobený z troch k sebe tepelne zvarených vrstiev a vykazuje aj v nízkych gramážach dostatočnú tuhosť a odolnosť proti ohybu vo všetkých smeroch . Materiál sa používa nielen pre prehľadnú a bezpečnú separáciu dielcov, ale vďaka svojim vlastnostiam i na výrobu prepraných obalov.

Na rozdiel od sendvičového má vytlačovaný komôrkový plast dostatočnú tuhosť iba v ohybe kolmo na smer dutiniek. Dutinkové plasty slúžia  predovšetkým na výrobu separátorov, výstužných prvkov, prípadne kontaktného balenia s menej citlivou alebo nevzhľadovou časťou ložených dielcov.

  
  

Výrazný rozdiel plastových materiálov vo výrobe fixácií tvorie netkané textílie. Ako vzniká netkaná textília? Zvláknením polymérnych granulátov na nekonečné vlákna vzájomne prepletené a následne kalandrované do finálnej podoby. Pre dosiahnutie optimálnych vlastností sa dnes vlákna ďalej upravujú pod vysokým tlakom vodného lúča. Pomocou dodatočných technológií ako sú laminácie alebo povrchové úpravy a impregnácia je k dispozícii široké portfólio typov netkaných textílií s jemnou povrchovou štruktúrou , vodo odpudivou, antistatickou sklzovou či proti sklzovou úpravou. Fixácie z netkaných textílií umožňujú kontaktné balenie s citlivým povrchom loženého dielu a vďaka technológii výroby je možné maximálne využiť ložný objem prepravného obalu.

Spektrum využitia plastových materiálov je veľmi široké , často krát sa finálna úprava odlišuje pre danú oblasť priemyslu napr. stavebníctvo či poľnohospodárstvo . Práve tieto rozdiely určujú vhodnosť použitia pre výrobu obalov. *Výber obalového materiálu je treba začať už výberom odborného dodávateľa a dostatočnou skúsenosťou s technológiou výroby a vývojom materiálov určených pre obalový priemysel.

 • autor:
 • PPO SK s.r.o.


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary