NX CAM

  • 18.11.2020 - 20.11.2020 | Bratislava | Slovensko
NX CAM Fundamentals for 2.5 and 3 Axis Machining. The training is designed for programmers of CNC machines, technologists, duration of 3 days.

Pozrite si konkrétny harmonogram.

Školenie prebieha v školiacich priestoroch SOVA Digital, Bojnická 3, Bratislava, začiatok o 8:00 hod.
Táto forma štandardizovaného verejného školenia je určená pre zákazníkov, ktorí potrebujú vyškoliť menší počet ľudí a nevyžadujú špecifické požiadavky.

V prípade vášho záujmu kontaktujte:
juraj.zahradnik@sova.sk alebo martin.veselenyi@sova.sk