• Home
  • Workshops
  • New tools for quick reference in the standards and regulations in the marketing of products

New tools for quick reference in the standards and regulations in the marketing of products

  • 26.03.2015 - 26.03.2015 | Praha | Česko
Accept the invitation to the seminar on performance information tools located on the website of the Office for Standards, Metrology and Testing (ÚNMZ) and a completely new and unique conditions of the Czech Internet portal laws and standards.

Cílem semináře je napomoci hospodářským subjektům (výrobce, dovozce, distributor) odpovědných za bezpečnost výrobků uváděných na trh EU, aby se snadno a rychle orientovaly v technických požadavcích na výrobky a v požadavcích na povinnosti stanovených pro jednotlivé části distribučního řetězce.

Portál obsahuje oborově tříděné informace z oblasti technických právních předpisů, norem a dalších dokumentů, které jsou důležité při plnění především bezpečnostních a hygienických požadavků na výrobky z mnoha průmyslových oblastí. Portál je pravidelně aktualizován a vzniká za účasti zkušených odborníků a specialistů. Jedná se o unikátní projekt, který vznikl ve spolupráci Institutu pro testování a certifikaci, a.s. a normalizačního sdružení SGP–STANDARD. Více informací najdete na www.itczlin.cz/cz/portaly-normy-cz a na www.nlfnorm.cz/informacni-portal.

Víc informací »

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary