• Home
  • News
  • New partnership with PRS will strengthen MOL Group's key position in the circular economy of Central and Eastern Europe

New partnership with PRS will strengthen MOL Group's key position in the circular economy of Central and Eastern Europe

MOL Group has entered into a strategic supply chain partnership with PRS, a leading supplier of sustainable wooden pallets for the petrochemical industry.

PRS, dcérska spoločnosť skupiny Faber Halbertsma Group, prevádzkuje komplexný systém, ktorý v rámci kontinuálneho cyklu zbiera prepravné palety, opravuje ich a posiela späť do obehu.

Vďaka tomuto partnerstvu bude balený polyetylén (PE) a polypropylén (PP) od spoločnosti MOL Petrochemicals v maďarskom Tiszaújvárosi a spoločnosti Slovnaft v Bratislave distribuovaný na opätovne použiteľných prepravných paletách. Vznikne tak plynulý a ekologickejší logistický proces, ktorý bude zahŕňať zber, opravu a opätovné použitie paliet – cirkulárny pohyb státisícov udržateľných drevených paliet. V porovnaní s jednorazovým modelom prepravných paliet tento cirkulárny model zachráni každoročne pred výrubom až 54 000 stromov.

Partnerstvo s PRS je plne v súlade s dlhodobou stratégiou MOL Group „Shape Tomorrow“ 2030+, ktorá stavia na optimalizácii efektívnosti dodávateľského reťazca a znižovaní uhlíkovej stopy spoločnosti. Zároveň posilní postavenie Skupiny MOL ako kľúčového hráča v obehovom hospodárstve v strednej a východnej Európe.

„V rámci partnerstva spolupracujeme s celou Skupinou MOL - od nákupu, cez predaj až po logistiku. Ďalšou výhodou nášho partnerstva so Skupinou MOL je jednoduchšia spolupráca s komunitou používateľov paliet,“ uviedol Rinus de Kok, obchodný riaditeľ spoločnosti PRS.

„Pre Skupinu MOL ide o významný krok, ktorý ju posúva z pozície nákupcu paliet do role aktívneho hráča obehového hospodárstva. Okrem mimoriadne významnej environmentálnej udržateľnosti zlepšíme podstatným spôsobom aj naše prevádzkovanie a kvalitu obalového materiálu, čo ocenia zákazníci, ale aj pracovníci logistiky,“ zdôraznil Tomáš Marek, zástupca Logistiky polymérov na Downstreame Skupiny MOL.

Bence Körmendi, riaditeľ Petrochémie Skupiny MOL, uviedol: „Cirkulárny charakter nášho komplexného dodávateľského reťazca je pre Skupinu MOL jedinou cestou vpred. Pomôže nám znižovať náš dopad na životné prostredie v čase, keď sa veľa medzinárodných spoločností zaväzuje k udržateľnejšiemu prístupu k podnikaniu. Spoločnosť PRS má bohaté skúsenosti z dlhodobej spolupráce a zvyšovania efektivity vynaložených nákladov v celoeurópskom obehovom hospodárstve, čo z nej robí spoľahlivého obchodného partnera.“

  • autor:
  • SLOVNAFT, A.S.
  • SLOVNAFT, a.s.

    SLOVNAFT, a.s.

    Production and sale of petroleum products and it´s chemical processing - production and distribution of polyethylene (LDPE) and polypropylene (PP), distribution of HDPE.

 

Latest Classifieds