• Home
 • Features
 • NATUR-PACK became the holder of a certificate EMAS

NATUR-PACK became the holder of a certificate EMAS

NATUR-PACK became the holder of a certificate EMAS

Company NATUR-PACK became the fourth active organization with EMAS certificate in Slovakia, the scheme of the European Commission eco-management and audit.

Schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit

Skratka EMAS pochádza z anglického Eco-Management and Audit Scheme, ktorá bola vytvorená Európskou komisiou. Predstavuje súbor nástrojov a pravidiel, ktoré vedú spoločnosť k ekologickejšiemu manažmentu ľudských a prírodných zdrojov v rámci firmy. Schéma je navrhnutá tak, aby sa ňou mohli riadiť všetky spoločnosti bez ohľadu na veľkosť alebo zameranie. Nasledovaním krokov, ktoré schéma obsahuje, by mala byť akákoľvek spoločnosť schopná znížiť environmentálnu záťaž firmy, zvýšiť ekonomický rast a konkurencie schopnosť na trhu.

V dnešnej dobe je do programu EMAS zapojených už viac ako 4500 spoločností z celého sveta, pričom v mnohých prípadoch ide o veľké nadnárodné spoločnosti. Zavedenie schémy EMAS je dobrovoľné, čo je pravdepodobne dôvodom, prečo ju momentálne realizuje na Slovensku iba spoločnosť NATUR-PACK a ďalšie tri firmy.


V čom sa EMAS odlišuje od ostatných ?

Systém EMAS sa od väčšiny uznávaných certifikátov odlišuje svojou otvorenosťou. Každá spoločnosť uchádzajúca sa o osvedčenie je povinná vypracovať environmentálne vyhlásenie a to následne zverejniť. Environmentálne vyhlásenie obsahuje kroky firmy k ekologickejšiemu hospodáreniu s energiami a vyčerpateľnými zdrojmi.


NATUR-PACK úspešným držiteľom osvedčenia

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. sa stala držiteľom medzinárodného certifikátu EMAS tento rok. Slávnostné odovzdávanie certifikátu prebehlo 2. decembra v Bratislave. Osvedčenie odovzdal za Slovenskú agentúru životného prostredia generálny riaditeľ Ing. Martin Vavřinek, riaditeľ sekcie environmentalistiky a riadenia projektov Ing. Martin Lakanda a vedúca odboru environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru Ing. Alena Adamkovičová. Osvedčenie za spoločnosť NATUR-PACK prebrali predseda predstavenstva Ing. Vladimír Šinák, riaditeľ RNDr. Michal Sebíň, PhD. a manažérka kvality a environmentu RNDr. Katarína Spodníková.

 

Odovzdávanie osvedčenia EMAS

 

„V spoločnosti NATUR-PACK veríme, že vďaka systému EMAS sme schopní robiť ešte lepšie a environmentálne rozhľadenejšie rozhodnutia. Ide o dobre nastavený nástroj, ktorý nám umožnil zefektívniť našu činnosť a zároveň zmierňovať našu ekologickú stopu na minimum. Toto osvedčenie je dôkazom, že hodnoty spoločnosti NATUR-PACK ďaleko presahujú naše povinnosti,“ spomenul Michal Sebíň na odovzdávaní osvedčenia.

www.naturpack.sk

 • autor:
 • NATUR-PACK, a.s.


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary