• Home
  • News
  • NATUR-PACK, a.s. fulfilled legal obligations for waste from packaging andelectronic equipment

NATUR-PACK, a.s. fulfilled legal obligations for waste from packaging andelectronic equipment

  • 11.04.2014

Organization NATUR-PACK submitted to the Ministry of Environment within the prescribed period Notification of packaging placed on the market or put into circulation in the Slovak Republic and of the fulfillment of binding limits the recovery and recycling of packaging waste electrical and electronic equipment manufacturer.

Týmto deklaruje splnenie povinností  takmer 4.000 povinných osôb zapojených v systéme NATUR–PACK  a takmer 400 výrobcov elektrozariadení  združených v systéme NATUR–ELEKTRO, že legislatívou stanovené limity z nimi nahlásených objemov odpadov z obalov a OEEZ boli zhodnotené. Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. už od roku 2006 zabezpečuje plnenie povinností pre výrobcov a dovozcov obalov a od roku 2009 aj pre výrobcov elektrozariadení. Od svojho vzniku zabezpečila zber a zhodnotenie pre viac ako pol milióna ton odpadu.

Dňa 18.03.2014 podala spoločnosť NATUR-PACK, a.s. žiadosť o registráciu kolektívnej organizácie pre prenosné batérie a akumulátory. Cieľom spoločnosti je aj v roku 2014 prevádzkovať pre podnikateľov komplexný systém pokrývajúci všetky komodity, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov za odpady zo svojich výrobkov.

www.naturpack.sk

  • autor:
  • NATUR-PACK, a.s.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary