• Home
  • Features
  • MSV Brno 2013 - Preliminary Final Report and Photo Gallery

MSV Brno 2013 - Preliminary Final Report and Photo Gallery

  • 15.10.2013
MSV Brno 2013 - Preliminary Final Report and Photo Gallery

55th anniversary International Engineering Fair showed the quality of Czech industrial production, which maintains a highly competitive and significantly contributes to the results of our exports. The participation of leading European and world producers also testified that the Czech and Central European market with high industrial potential remains very attractive sales market. Its range introduced in 1551 exhibiting companies from 28 countries and the share of foreign participants reached a respectable 46 percent. Attendance remained at last year and the estimated exposure during five days inspects 75,000 people, the vast majority of professionals from various industries.

Zvýrazněným tématem byl projekt AUTOMATIZACE – měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika a velká pozornost včetně specializované výstavy byla věnována problematice 3D tisku.  Nabídku doplňoval souběžně konaný třídenní Mezinárodní dopravní veletrh EUROTRANS. Vystavovatelé obsadili všechny pavilony brněnského výstaviště i část jeho nekrytých ploch. Speciální poděkování pořadatelů patří osmi společnostem, které se zúčastnily všech dosavadních ročníků MSV, a to firmám ArcelorMittal (dříve Nová Huť Ostrava), Hauke, Pfeiffer Vacuum, Siemens, Swisstool Export-Gruppe, Šmeral Brno, Vítkovice a Žďas.

Veletrh navštívila řada VIP hostů v čele s premiérem a ministry České republiky a ministrem hospodářství Slovenska. Partnerskou zemí MSV 2013 bylo vyhlášeno Turecko, které vedle expozic 20 vystavovatelů zastupovala také delegace podnikatelů vedená prvním náměstkem ministra ekonomiky a předsedou největší asociace tureckých exportérů. V průběhu veletrhu proběhla bilaterální setkání i Česko-turecké business fórum, jejichž účastníci se shodli, že turecké partnerství MSV významně přispěje k rozvoji obchodních kontaktů mezi oběma zeměmi.

Nejlepší exponáty se ucházely o prestižní Zlaté medaile MSV. Odborná hodnotitelská komise udělila pět hlavních cen, které získaly společnosti Kovosvit MAS, VUT v Brně, Misan, První brněnská strojírna Velká Bíteš a Vítkovice.

Mimořádně obsáhlý byl doprovodný program a během pěti dnů se uskutečnilo více než padesát mezinárodních konferencí, seminářů a workshopů. K nejvýznamnějším událostem patřily Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR, Evropské fórum dodavatelů jaderného průmyslu Atomex Europe, Vize v automatizaci, 3D print days a Energie pro budoucnost. Z akcí zaměřených na podporu zahraničního obchodu byl největší zájem o Business den Ruské federace, Exportní stoly CzechTrade a b2fair setkání Kontakt-Kontrakt. Na odborných konferencích se jednalo o aktuálních tématech jako digitální továrna, 3D vizualizace, možnosti energetických úspor a využití aplikovaného výzkumu. Novinkou byl projekt Robotický park v pavilonu Z a na novinky v balicích technologiích upozornil projekt Packaging Live. Popáté se uskutečnil projekt Transfer technologií a inovací na podporu spolupráce vědy a průmyslu a nechyběl ani tradiční jednodenní veletrh pracovních příležitostí JobFair MSV, kterého se zúčastnilo patnáct významných zaměstnavatelů.

Údaje z předběžné statistiky

Branami výstaviště v prvních čtyřech dnech prošli registrovaní zahraniční návštěvníci ze 41 zemí. Nejvíce zahraničních zájemců přicestovalo ze Slovenska, Polska, Německa, Maďarska, Rakouska, Ruska a Itálie. Nechyběli ani návštěvníci ze vzdálených zemí jako Austrálie, Kanada, USA, Tchaj-wan nebo Singapur.

První výsledky průzkumu realizovaného mezi návštěvníky svědčí o jejich vysoké spokojenosti s letošním ročníkem. Nespokojeno opouštělo výstaviště pouze 6 procent dotázaných. Ve všech ohledech převažovala vysoká spokojenost, nejvíce pak návštěvníci oceňovali odbornou úroveň veletrhu, jeho organizaci, kvalitu vystavených exponátů a množství prezentovaných novinek. Návštěvu příštího ročníku MSV plánuje 85 procent respondentů.

V Press centru se během prvních čtyř dnů akreditovalo 382 zástupců médií z osmi zemí. Zahraničních novinářů přijelo 43, a to z Belgie, Bulharska, Německa, Rakouska, Ruska, Slovenska a Velké Británie.


Řekli o veletrhu

Daniel Orel, automatizace a projekty ARBURG, spol. s r.o.
Veletrh naplnil naše očekávání, náš stánek navštívilo každý den velké množství zákazníků, měli jsme tu opravdu plno. Někteří museli čekat, neboť expozice byla plná lidí. Jsme velmi rádi, že veletrh je atraktivní a naše expozice přitahovala potenciální zákazníky. Je to také vynikající společenská akce, kde se řeší technické problémy i normální život.

Šárka Ošťádalová, jednatel HAHN Automation, s.r.o.
S veletrhem jsme velmi spokojeni, poprvé jsme na něm vystavovali teprve loni. Už v minulém roce v Brně dosáhla naše firma dobrých výsledků, získali jsme mnoho nových kontaktů, ze kterých jsme měli dobré obchodní výsledky.  Letošek byl ještě lepší, předčil naše očekávání.

Luboslav Jantek, výhradní zástupce pro ČR a SR Plastigo
Veletrh nám pomohl k tomu, že jsme se představili klientům z Čech a Slovenska s novým logem firmy. Jsme s veletrhem spokojeni, splnil naše očekávání. Brno jsme využili k obchodním schůzkám a k představení našeho sortimentu.

Michaela Zachová, komunikační agentura Equicom, manažerka projektu Packaging Live
V rámci projektu Packaging Live jsme uvedli do provozu balicí linku, na níž se podílí 11 firem a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Představujeme zde moderní balicí stroje a technologie včetně evropské novinky – paletizačního robota  M-410iC od společnosti ARC-Robotics a nového stavěcího stroje na skládání malých krabiček společnosti Viking Mašek. Návštěvníci mohou čtyřikrát denně vidět balení a ukládání čokolád do krabiček, jejich následné označení, manipulaci do velkých krabic, sponkování kartonů,  fixaci, lepení, identifikaci a finální paletizaci.


  • autor:
  • Veletrhy Brno, a.s., foto: red.
  • Veletrhy Brno, a. s.

    Veletrhy Brno, a. s.

    Trade Fairs Brno, the most important trade fair management in Central Europe. Their main activity is organizing fairs and exhibitions. Other activities include the construction of exhibition stands, hire all the premises of the Brno Exhibition Centre, the organization supporting programs for fairs and providing all services related to the implementation of trade fairs.

PicturesYou might also be interested 

Upcoming Events