Motor thermals under control with Grivory HT

Motor thermals under control with Grivory HT

High performance polyamides Grivory HT is used for more than 10 years as the preferred material of choice for parts cooling systems for internal combustion engines.

Přednosti těchto materiálů se obzvlášť výhodně využívají u aplikací přicházejících do styku s horkou vodou a chladícími kapalinami. Brazilský výrobce čerpadel Melling do Brasil začal již před deseti roky používat termoplastické materiály při výrobě oběžných kol vodního čerpadla. Původně byl zvolen sklem zesílený typ PPS, ale ten se vzhledem ke své křehkosti a tendenci vytvářet otřepy ukázal jako nevhodný. Rovněž se ukázalo, že výroba těchto oběžných kol nemohla využívat volného vyhazování dílu z formy, protože již při tomto pádu docházelo k praskání výlisku. S podporou brazilského zástupce EMS-GRIVORY, firmy Master Polymers Company, a aplikačního vývojového střediska EMS byl rychle nalezen ideální materiál pro výrobu oběžných kol: hydrolýze odolné typy Grivory HT1V HY.


Perfektní pro styk s horkou vodou a chladícími médii

Vysoce výkonné polyamidy Grivory HT1V-4 HY a HT1V-5 HY, se 40 resp. 50% obsahem skleněných vláken, jsou speciálně modifikovány pro užití ve styku s horkou vodou a chladícími médii. Tyto typy se vyznačují vynikající chemickou a hydrolytickou odolností a navíc se lze spolehnout na jejich velmi dobrou rozměrovou stálost, vysokou pevnost a tuhost. Jejich výjimečná odolnost ve styku s nejrůznějšími směsmi voda-glykol při teplotách chladícího média 120°C nebo i vyšších předurčují tyto materiály pro použití ve výrobě součástí automobilních chladících systémů.

Melling do Brasil je významný dodavatel brazilského automobilového průmyslu. Jako přední inovátor a výrobce olejových chladících a palivových čerpadel se Melling do Brasil etabloval jako preferovaný vývojový partner místních OEM a v mnoha aplikacích spoléhá na vysoce kvalitní materiály EMS-GRIVORY.

Úspěšné použití Grivory HTV1-4 HY a HT1V-5 HY jako základního materiálu pro výrobu oběžných kol čerpadel bylo tak přesvědčivé, že ve velmi krátké době následoval přechod na tento materiál i pro tělesa těchto čerpadel. Tato změna znamená pro Melling do Brasil dvojí zisk: zároveň se snížením výrobních nákladů mohlo být docíleno až 25% snížení hmotnosti ve srovnání s konvenčními vodními čerpadly používajícími tělesa tlakově litá z hliníku. Tím i tato aplikace na těleso čerpadel přispěla ke snížení spotřeby paliva.

Aplikace jako tato zřetelně dokládají proč specifické typy vysoce kvalitního materiálu Grivory HT s vynikajícím profilem vlastností jsou tak často a úspěšně vybírány jako základní konstrukční materiál.

 

Těleso a oběžné kolo čerpadla Melling vyrobené z Grivory HT1V-4 HY černý 9205 a Grivory HT1V-5 HY černý 9205 
Těleso a oběžné kolo čerpadla Melling vyrobené z Grivory HT1V-4 HY černý 9205 a Grivory HT1V-5 HY černý 9205 


Skladování ve směsi voda-glykol 1:1 při 120°C (osa Y: pevnost v tahu[MPa], osa X: doba skladování[h])
Grivory HT1V-5 HY nejlepší hydrolytická stabilita

 

tab. 1 
  


Více info na www.emschem.cz 

  • autor:
  • CZFP s. r. o.
  • Omya CZ s.r.o.

    Omya CZ s.r.o.

    Structural plastics, hot melt adhesives, industrial chemistry, polymers EMS-CHEMIE AG., Plastic additives, plastic dyes, additives, thermoplastics.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary