• Home
 • Features
 • MOL: Results for 1 half of 2013 affected the complicated situation in the European market

MOL: Results for 1 half of 2013 affected the complicated situation in the European market

MOL: Results for 1 half of 2013 affected the complicated situation in the European market

MOL Group reached 2 quarter of 2013 net profit EBITDA adjusted for current cost of supplies (CCS) of EUR 112 billion. HUF, which was 21% less than in the previous quarter. The reduction was particularly poor performance division Upstream (exploration and production), while the division Downstream (refining and manufacturing of petroleum products) and Midstream Gas (gas transport) showed a standard results.

MOL: Výsledky za 1. polrok 2013 ovplyvnila komplikovaná situácia na európskom trhu:

 • Čisté tržby na stabilnej úrovni 1320 mld. HUF
 • Čistý zisk EBITDA upravený o aktuálne náklady na zásoby (CCS) v 2. štvrťroku 2013 vo výške 112 mld. HUF, čo bolo o 21 % menej ako v 1. štvrťroku
 • Finančná situácia sa zlepšuje: Čistá zadlženosť opäť klesla na 5-ročné minimum 21,2 %

Výsledky divízie Upstream oslabila nižšia cena ropy a ďalší pokles produkcie. V Downstream-e pozitívny vplyv sezónneho rastu dopytu a  tržieb korigovali zhoršujúce sa vonkajšie podmienky, ako napríklad zníženie crack spreadov motorových palív a pokles spreadu medzi cenou ropy Brent a Ural, ako aj niekoľko neplánovaných odstávok. Relatívne stabilný výkon divízie Gas Midstream bol dosiahnutý kombináciou sezónneho zníženia objemu prepravy plynu (FGSZ) a určitých strát, pokiaľ ide o obchodovanie s plynom v Chorvátsku.

Celkovo sa finančná situácia Skupiny MOL naďalej zlepšovala. Skupina vygenerovala v 2. štvrťroku 2013 cash flow z prevádzkovej činnosti vo výške 238 mld. HUF, čo znamená medziročný nárast o 47 %, čiastočne v dôsledku nižšej potreby kapitálu pri znížení cien ropy. Čistá zadlženosť klesla v 2. štvrťroku na 5-ročné minimum, a to 21 %.

Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SkupinyMOL povedal: „Naše výsledky za druhý štvrťrok boli negatívne ovplyvnené tak vonkajšími i vnútornými faktormi, a to najmä v divízii Upstream. Nižšie ceny ropy a neustále klesajúca produkcia uhľovodíkov poznačili náš najziskovejší segment. Aj napriek turbulentnému trhovému prostrediu sme však boli schopní výrazne posilniť divíziu Upstream prostredníctvom dvoch faktorov, ktoré budú  dôležité pre náš budúci úspech.

V prvom rade sme dosiahli významný míľnik, pokiaľ ide o náš projekt v Kurdistane, keď regionálna vláda schválila plán rozvoja ložiska Shaikan obsahujúce zásoby ropy, čo znamená ďalší krok k spusteniu prvej etapy produkcie. To nám pomôže vyvážiť pokles zaznamenaný v postupne sa vyčerpávajúcich ložiskách.

Druhým faktorom bolo posilnenie nášho tímu vrcholového manažmentu o nového výkonnéhoviceprezidenta Skupiny MOL pre oblasť prieskumu a ťažby. Do tejto, pravdepodobne našej najdôležitejšej, divízie Alexander Dodds prináša vynikajúce medzinárodné skúsenosti. Som presvedčený, že významne prispeje k nášmu dlhodobému úspechu.“

Ako dôkaz toho, že Skupina MOL plní svoje záväzky týkajúce sa trvalo udržateľného rozvoja, začala počnúc 1. polrokom 2013 integrovať informácie o udržateľnosti do obsahu svojich štvrťročných správ o hospodárení spoločnosti. Časť obsahujúca nefinančné údaje zahŕňa stručný prehľad kľúčových udalostí a úspechov v oblasti udržateľnosti výkonu v danom období, a poskytuje tiež aktuálne informácie o vybraných kľúčových ukazovateľoch.

Skupina MOL je jednou z vedúcich medzinárodných ropných a plynárenských spoločností v Európe, na Strednom Východe, v Severnej Amerike a krajinách Spoločenstva nezávislých štátov. Celosvetovo zamestnáva 31 000 ľudí. Skupina MOL sa v súčasnosti venuje prieskumným aktivitám v 11 krajinách a ťažbe v 7 krajinách po celom svete. V roku 2011 vyťažila denne viac ako 147.000 barelov ropného ekvivalentu. Skupina prevádzkuje päť rafinérií a dva petrochemické kombináty v Maďarsku, na Slovensku, v Chorvátsku a Taliansku. Skupina MOL tiež vlastní viac ako 1700 čerpacích staníc v strednej a juhovýchodnej Európe, ktoré prevádzkuje pod 8 značkami v 11 krajinách. Prostredníctvom spoločnosti FGSZ (Földgázszállító Zrt.) prevádzkuje 5800 km dlhú  plynovodnú sústavu  v Maďarsku.

 • autor:
 • Zdroj: Slovnaft, a.s., ilustračné foto
 • SLOVNAFT, a.s.

  SLOVNAFT, a.s.

  Production and sale of petroleum products and it´s chemical processing - production and distribution of polyethylene (LDPE) and polypropylene (PP), distribution of HDPE.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary