• Home
  • Features
  • MOL has completed the construction of a plant for the production of rubber asphalt from used tires at the Hungarian Zala refinery

MOL has completed the construction of a plant for the production of rubber asphalt from used tires at the Hungarian Zala refinery

MOL has completed the construction of a plant for the production of rubber asphalt from used tires at the Hungarian Zala refinery

The MOL Group has completed the construction of a rubber asphalt plant at the Hungarian Zala refinery for approximately USD 10 million. The plant can produce 20,000 tons of rubber asphalt per year. In addition to recycling 8-10 percent of used tires in Hungary, the new plant will contribute to the efficient operation of the Zala refinery and the preservation of more than 100 jobs.

Zrecyklovaním približne pol milióna použitých pneumatík, čo je približne 8 až 10 percent odpadu z pneumatík v Maďarsku, sa na výrobu gumoasfaltu využije 3 000 ton gumovej drviny ročne. Nový závod môže denne vyrobiť asi 96 ton gumoasfaltu, čo ročne predstavuje okolo 20 000 ton suroviny na stavbu ciest, postačujúcej na výstavbu 200-kilometrov dvojprúdovej cesty alebo k oprave vrchnej vrstvy na 600 kilometroch dvojprúdovej cesty.

V roku 2012 MOL v rafinérii Zala úspešne spustil do prevádzky pilotný závod na gumoasfalt s ročnou kapacitou 5 000 ton. V reakcii na zvýšený dopyt začala Skupina MOL na jar 2019 stavať nový závod. Vybudovali ho za rok a výstavba pokračovala pri dodržiavaní prísnych opatrení aj počas pandémie COVID-19. Významným úspechom je, že počas implementácie projektu sa práce nezastavili ani na jediný deň.

"Kapacita 96 ton denne postačuje na pokrytie dopytu po asfalte pri väčších cestných stavbách. Poskytuje navyše možnosť využiť nové obchodné príležitosti v okolitých krajinách. Vzhľadom na to, že chemicky stabilizovaný gumoasfalt je patentom MOL, môže byť predaj licencie ďalšou možnosťou využitia a nový závod slúži ako vynikajúci príklad. Za posledných 8 rokov bolo v Maďarsku s využitím gumoasfaltu vybudovaných alebo zrekonštruovaných asi 150 km úsekov ciest, čo sa môže teraz zvýšiť vďaka väčšej výrobnej kapacite. Produkcia 20 000 ton pokrýva približne 10 - 15 % domáceho dopytu po asfalte. Cieľom Skupiny MOL je pozícia trhového lídra v recyklácii v strednej a východnej Európe, čo zodpovedá napĺňaniu stratégie spoločnosti Enter Tomorrow. Výstavba nového závodu je ďalším stavebným kameňom na tejto našej ceste," povedal Tibor Zsinkó, viceprezident MOL Maďarsko pre Downstream.

MOL dokončil výstavbu závodu na výrobu gumoasfaltu z použitých pneumatík v maďarskej rafinérii Zala 
  


Podmienky na rozšírenie gumoasfaltových komunikácií sú priaznivé. Výsledkom môže byť výrazné zlepšenie kvality cestnej siete. Gumoasfalt má vynikajúcu priľnavosť k minerálnemu podkladu, čo znižuje pravdepodobnosť vzniku výtlkov a jeho vyššia nosnosť zamedzuje vzniku vyjazdených koľají. V obývaných oblastiach môže byť pre stavebné firmy dôležitým faktorom, že cesty s gumoasfaltovým povrchom sú tichšie – nevytvárajú hlukový smog.

Tri štvrtiny z celkových investícií vo výške zhruba 10 miliónov USD pokryla Skupina MOL z vlastných zdrojov a 25 % pochádzalo zo štátnej pomoci v rámci Programu podpory veľkých podnikov.

O rafinérii Zala

Rafinéria Zala sa nachádza asi 200 km juhozápadne od Budapešti, hlavného mesta Maďarska. MOL ťaží uhľovodíky v regióne Zala už viac ako 80 rokov. Spoločnosť MOL má v regióne tiež už viac ako 50 rokov rafinérske aktivity, ktoré pokračujú aj po roku 2001, keď sa bývalá rafinéria Zala zmenila na asfaltový hub a slúži ako výrobný závod pre bežné asfalty, modifikované asfalty a gumoasfalt.

O vývoji gumoasfaltu v Skupine MOL

Novú výrobnú technológiu spracovania gumovej drviny z asfaltu a odpadových pneumatík vyvinuli spoločne Skupina MOL a Panónska univerzita. Chemický stabilizovaný gumoasfalt MOL bol patentovaný v roku 2009 a v roku 2014 mu bola udelená ochranná známka ekologického výrobku. Gumoasfalt MOL získal mnoho domácich a medzinárodných ocenení. Okrem iného v roku 2015 na súťaži Hungarian Innovation Grand Prix získal „Environmental Innovation Award“. Taktiež získal cenu „Inovatívny výrobok roku 2016”, udelenú Inštitútom chemických inžinierov (Institution of Chemical Engineers) v silnej medzinárodnej konkurencii 23 súťažiacich. Skupina MOL začala počas prvej dekády 21. storočia pracovať na domácej výrobe gumoasfaltu, ktorý už bol využívaný v zahraničí. Podľa postupu používaného v USA je gumoasfalt vyrábaný priamo na mieste cestných stavieb, pretože musí byť použitý v priebehu pár hodín v dôsledku extrahovania gumových častíc, a pretože výroba asfaltu vyžaduje špeciálne zariadenie. Na vytvorení nového produktu, s ktorým sa dá manipulovať rovnakým spôsobom ako s normálnym cestným asfaltom, začala Skupina MOL spolupracovať s Panónskou univerzitou. Výsledkom spolupráce je chemicky stabilizovaný gumoasfalt. Patentovaná technológia MOL zabezpečuje, že je možné gumoasfalt prepravovať, skladovať a neskôr použiť, takže môže byť vyrábaný vo veľkom a používaný mimo miesta výroby.

  • autor:
  • SLOVNAFT, a.s.
  • SLOVNAFT, a.s.

    SLOVNAFT, a.s.

    Production and sale of petroleum products and it´s chemical processing - production and distribution of polyethylene (LDPE) and polypropylene (PP), distribution of HDPE.You might also be interested 

Article archive

Upcoming Events