Mobility 2013

  • 16.07.2013

Slovakia-German Chamber of Commerce organizes sales cooperative project Mobility SK 2013, which aims to establish business contacts between Slovak and Saxon firms.

 

Automobilový priemysel je jedným z kľúčových odvetví slovenského hospodárstva, čo vytvára pre saských dodávateľov v automobilovom priemysle vhodný priestor pre spoluprácu so slovenskými podnikmi. V rámci projektu Mobilita SK 13 príde na Slovensko šesť saských firiem, ktoré sa zúčastnia kooperačnej burzy dňa 10. - 11. septembra 2013 v Bratislave. Kooperačná burza bude zameraná na vytvorenie obchodných kontaktov medzi slovenskými a saskými firmami.


Tejto obchodnej cesty sa zúčastnia nasledovné saské firmy:

V prípade záujmu o rozhovory s týmito saskými firmami sa môžete prihlásiť na kooperačnú burzu do 3. septembra 2013 prostredníctvom vyplnenej návratky (v prílohe)

Kontakt:  Stanislava Kypus
                 Tel.: 02 2085 0625

  • autor:
  • Stanislava Kypus
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary