MEDICA HEALTHCARE BROKERAGE EVENT 2021

  • 11.03.2021 - 11.03.2021 | Düsseldorf | Nemecko
The MEDICA Healthcare Brokerage Event 2020 - ONLINE online business meetings in the field of healthcare, medical technology and aids provide an opportunity to develop international cooperation in an expanded format, in addition to the MEDICA 2020 Düsseldorf virtual exhibition.


Kooperačné podujatie bude rozložené do viacerých dní v období: od 22.10.2020 do 29.03.2021 (voľba termínov rokovaní je ľubovoľne voliteľná) nasledovne:
27. január 2021
16. február 2021
11., 29. marec 2021

Rokovania prebiehajú v prostredí globálnej platformy Enterprise Europe Network a medzinárodnej výstavy MEDICA v oblastiach:
• Zdravotnícka technika a riešenia pre ochranu zdravia
• Elektromedicina, zdravotnícka technika
• Informačné a komunikačné technológie
• Fyzioterapia, ortopedické zariadenia
• Komodity na jednorazové použitie, spotrebný tovar
• Laboratórne zariadenia, diagnostika

Zapojenie sa do podujatia Vám umožní zviditeľniť sa a vyhľadávať obchodných partnerov.
Rokovania si registrovaní účastníci potvrdzujú vopred pred podujatím cez web: Kooperačné rokovania - MEDICA

V prípade registrácie zvoľte v karte "SETTINGS" zvolte podpornú organizáciu "SK - SOPK "

V tomto roku sa koná výročné 20. kooperačné podujatie MEDICA. Aj z tohto dôvodu organizátor znížil registračné poplatky o polovicu a úplne oslobodzuje od poplatkov investorov a dovozcov. Okrem toho všetkým účastníkom, ktorí písomné potvrdia, že úspešne nadviazali spoluprácu, bude vrátený späť ich registračný poplatok.