• Home
  • News
  • K - 2013, already is preparing: Plastics driving a new world

K - 2013, already is preparing: Plastics driving a new world

  • 13.08.2012

Plastics are the material that moves the world. Plastics motivate movement. They are just these qualities, which will be a special program aimed at the K-2013 exhibition, which will be held on 16th to 23 October 2013 in Düsseldorf.

 Pod motem Plasty hýbou světemzde budou prezentovány různé aspekty související s mobilitou – od lehkých materiálů užitých v motorových vozidlech, letadlech a lodích až k mobilitě jednotlivců a moderním volnočasovým aktivitám. Vyzdviženy budou aspekty energetické a přepravní strategie slučitelné s ochranou klimatu, stejně jako změny v pracovních a volnočasových aktivitách zapříčiněné a podpořené mobilními komunikačními prostředky. Celé dění má za cíl poukázat na přínos plastů a kaučuků k „životu v pohybu“, přičemž bude využito multimediálních představení, diskusí s experty z oblasti vědy a průmyslu, i přímé podpory vystavovatelů. Tento speciální program veletrhu K-2013 je organizovaný německým plastikářským průmyslem pod vedením německé pobočky společnosti Plastic Europe (Plastic Europe Deutschland e.V.) a düsseldorfského výstaviště (Messe Düseldorf).

 

 

Program bude již tradičně doplňovat vlastní expozici vystavujících firem o výhled do budoucna, a podpoří tak pozici düsseldorfského „Káčka“ jako barometru současných trendů a inovačního fóra pro celý průmysl. Moderní, dynamický image a slogan K makes the difference (K vytváří tento rozdíl) jsou klíčové komunikační prvky propagující vedoucí pozici tohoto veletrhu v mezinárodním průmyslu plastů a kaučuku. Pozvánky vystavovatelům jsou rozesílány od začátku roku 2012; zváni jsou výrobci strojního zařízení a vybavení pro plastikářský a gumárenský průmysl, dodavatelé surovin a příslušenství, výrobci polotovarů, technických dílů, vyztužených plastů a poskytovatelé servisních služeb. Messe Düsseldorf, pořadatel veletrhu, opět očekává hojnou účast. Veletrhu K-2010, který proběhl v říjnu 2010, tedy ve fázi ekonomického zotavování, se zúčastnilo na 3098 vystavujících společností a zhruba 220 000 návštěvníků z řad obchodníků, kteří v průběhu výstavy navázali nové kontakty a zaznamenali vůli investovat a také uzavřeli mnoho obchodních dohod, často i neplánovaných.

 

 

  • autor:
  • Messe Düsseldorf
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary