• Home
 • News
 • Invitation to training for waste management

Invitation to training for waste management

 • 14.08.2013

NATUR-PACK, a.s. invites staff from enterprises who manage waste management and all those interested in the basic training for waste management.

Základné školenie pre odpadových hospodárov, ktoré sa uskutoční 27. augusta 2013, organizuje Agroinštitút Nitra. Cieľom odborného semináru je poskytnúť aktuálne informácie o legislatívnych predpisoch, praktické rady a riešenia ako založiť a prevádzkovať odpadové hospodárstvo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Na tému zákonu o obaloch a súvisiacich predpisoch bude prednášať zástupca NATUR-PACK, a.s.

Program:

 • Zákon o odpadoch a súvisiace predpisy aktuálne
 • Čomu sa vyvarovať pri plnení povinností držiteľa odpadov
 • Preverovanie vzájomných vzťahov držiteľov odpadov, toku odpadov od vzniku až po jeho spracovanie
 • Ako začať s „upratovaním“ odpadov v podniku
 • Zákon o obaloch a súvisiace predpisy aktuálne
 • Diskusia


Prihlášku na seminár pošlite najneskôr do 23. augusta 2013, viac informácií nájdete v priloženej pozvánke a na stránkach Agroinštitútu Nitra.

www.naturpack.sk

 • autor:
 • NATUR-PACK, a.s.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary