Invitation to seminar

  • 18.09.2012

SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA FACULTY OF CHEMICAL AND FOOD TECHNOLOGY, Institute of Polymer Materials invites you to a seminar - Polymeric materials from renewable sources

Sála hotela MIKADO,   Hollého 11,  NITRA,  21. september 2012

Účasť na seminári je bezplatná

Žiadame Vás o potvrdenie Vašej účasti na seminári vyplnením a zaslaním registračnej karty do 20. 9. 2012 na e-mailovú adresu:  zdenka.polakova@stuba.sk


 

  • autor:
  • red.
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary