• Home
  • News
  • Invitation: Cluster Meeting & Exhibition Project AUTOCLUSTERS

Invitation: Cluster Meeting & Exhibition Project AUTOCLUSTERS

  • 19.10.2010

Organized in collaboration with the University of St. Cyril and Methodius in Trnava in the project AUTOCLUSTERS, a concomitant event 7th international conference: NEW TRENDS IN MARKETING

Dátum: 3. novembra 2010
Miasto konania: Smolenický zámok, Smolenice
Projekt: AUTOCLUSTERS SEE / SEE / A / 594 / 1.2 / X


Pozvánku a sprievodný program nájdete v priloženom dokumente

V rámci konferencie „Klastrové stretnutie“ spojené s Výstavou k projektu AUTOCLUSTERS, ktoré sa uskutočnia v rámci 7.ročníka medzinárodnej konferencie: „Nové Trendy v Marketingu – Dôsledky hospodárskej krízy – výzva pre marketing“ ,   Vás chceme pozvať na prezentovanie výzvy z MH SR pre štrukturálne fondy zameranej do oblasti „Výzva pre opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch“.

Bližšie informácie o výzve nájdete na: http://www.sea.gov.sk/index.htm  – štrukturálne fondy – usmernenie č.2 k Výzve KaHR-13SP-1001.

  • autor:
  • Automobilový klaster - západné Slovensko
 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary